Hjertager ny instituttleder


Bjørn H. Hjertager tiltrer som instituttleder ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap fra 1. september 2008.

Bjørn H. Hjertager kommer fra en professorstilling ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Hjertager har ledererfaring både som forskningsleder og valgt instituttleder fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Han har tidligere blant annet vært professor og instituttleder ved Høgskolen i Telemark og forskningsleder ved Chr. Michelsens institutt.

Hertager har i løpet av sin karriere publisert over 100 papers ved internasjonale konferanser og i internasjonale journaler. Han har professor-kompetanse i fag som Engineering Thermodynamics, Fluid Mechanics, Process Engineering, Industrial Mathematics og Chemical Process Engineering.

Hjertager tilsettes for en periode på fire år

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (03.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Bjørn H. Hjertager.
Professor Bjørn H. Hjertager kommer fra Aalborg Universitet i Esbjerg til Universitetet i Stavanger for å lede Institutt for matematikk og naturvitenskap.