Status for norsk forskning og innovasjon


24. september ble Indikatorrapporten 2015 lagt fram på et seminar i Forskningsrådet. Rapporten gir en oppdatert status over forskning og innovasjon i Norge.

Indikatorrapporten 2015 gir en oppdatert status for forskning og innovasjon i Norge. Rapporten gir også et internasjonalt overblikk og regionale sammenligninger. 

Rapporten presenterer en oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det er et oppslagsverk med faktagrunnlag i form av både figurer, tabeller og analyse. 

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015. 

Les mer om Indikatorrapporten 2015 på Forskningsrådet.no


Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (25.09.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Indikatorrapporten 2015
GIR OVERSIKT: Rapporten gir oversikt og status på norsk forskning og innovasjon anno 2015.