Publiseringsresultater 2014


Tallene for universitetenes og høgskolenes forskningsproduksjon i 2014 er klare. Universitetet i Stavanger har gått litt opp fra 2013 med 499 publiseringspoeng, men resultatet per vitenskapelig ansatt er det samme som i fjor på 0,71 poeng.

Hvert år registrerer alle forskere sine publikasjoner i CRIStin – vårt nasjonale rapporteringssystemet over forskningspublikasjoner. Oversikt over resultatene vises i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Publisering gir publiseringspoeng, som igjen gir bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Stavanger har 499 publiseringspoeng i 2014 og har altså hatt en 4,4 prosents økning i publiseringspoeng fra 2013. UiS har heller ikke i år slått sitt eget rekordår i 2011 da vi hadde 558 publikasjonspoeng.

Se oversikten over antall publikasjoner ved universitetene i DBH.

Tabellen nedenfor viser oversikt over publiseringspoeng de senere årene ved de norske universitetene: 
 

 Publiseringspoeng 2010 2011 2012 2013 2014
NTNU 253 2796,2 3180,4 3119,5 3026,9
NMBU 422,5 425,8 599,8 509,9 666,8
UiA 448,3 470,1 459,9 568,3 557,0
UiB 1934,6 1945,8 2036,4 2048,2 1957,7
UiN 143,5 157,7 186,4 130,1 161,8
UiO 3616,4 4038,3 4064,0 3842,7 3856,9
UiS 480,6 558,4 521,9 478,2 499,3
UiT 938,4 1121,6 1088,1 1082,0 1248,9
HSH 54,6 51,4 50,3 65,3 45,1


Publisering per faglig ansatt
Det som likevel er mest interessant er hvor mange poeng vi har per undervisnings- og forskningsstilling – her omtalt som «faglig ansatt». Dette gir det beste bildet på forskningsintensiteten ved en institusjon.

Dessverre økte ikke publiseringspoengene per faglig ansatt ved UiS selv om vi har økt publiseringen med 22 poeng. Årsaken er at UiS det siste året også har økt antall faglig ansatte med 26 årsverk.

Av tabellen under ser vi at vi har fått 0,71 poeng per faglig ansatt de to siste årene.
 

Publisering per faglig ansatt* 2010 2011 2012 2013 2014
NTNU 0,84 0,90 1,08 1,08 1,04
NMBU 0,75 0,75 1,04 0,88 0,89
UiA 0,81 0,88 0,82 1,01 0,99
UiB 1,01 1,02 1,04 1,04 0,97
UiN 0,46 0,48 0,61 0,41 0,48
UiO 1,13 1,26 1,26 1,18 1,17
UiS 0,78 0,89 0,80 0,71 0,71
UiT 0,69 0,82 0,78 0,76 0,78
HSH 0,30 0,30 0,28 0,35 0,23
UiS/HSH 0,68 0,76 0,69 0,63 0,61


*Faglig ansatt: Alle årsverk i Undervisnings- og forskerstillinger (UN1), Professor II (UN2) og Rekrutteringsstillinger (UN3), unntatt spesialistkandidat.

Det er Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet som står for flest publiseringspoeng, 228 poeng i 2014 – likt med året 2013.

Vi ser også i tabellen nedenfor at man ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet publiserer mer en ett poeng per faglig ansatt: 
 

Publisering per faglig ansatt 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UiS 0,75 0,78 0,89 0,80 0,71 0,71
Arkeologisk museum 0,87 0,92 0,73 1,00 0,47 0,52
Det humanistiske fakultet 0,54 0,55 0,70 0,52 0,50 0,49
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 0,61 0,66 0,61 0,74 0,55 0,63
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 1,17 1,20 1,52 1,20 1,16 1,09


Det er Institutt for petroleumsteknologi som har økt mest i antall publiseringer fra året før. Det kan vi se i en oversikt over antall publiseringer ved UiS de siste årene fordelt på fakultet og institutt

Forskere med flest publiseringspoeng
Her under presenteres en oversikt over forskere med flest publiseringer fordelt per fakultet/museum:

Det humanistiske fakultetet:

 • Sigrun Karin Ertesvåg; Læringsmiljøsenteret: 10 poeng
 • Inge Særheim; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 5,5 poeng
 • Benedikt Jager; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 5 poeng
 • Magne Ivar Drangeid; Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk: 5 poeng
 • Finn Tveito; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 5 poeng
 • Anne Kalvig; Institutt for kultur- og språkvitenskap: 4 poeng
 • Sindre Mikal Dyrstad; Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk: 3 poeng

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet:

 • Kjell Hausken; Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag: 6,5 poeng
 • Helge Ole Bergesen; Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag: 5 poeng
 • Morten Tønnessen; Institutt for helsefag: 3,2 poeng
 • Christian Børge Sørensen; Handelshøgskolen ved UiS: 3 poeng
 • Hildegunn Sagvaag; Institutt for helsefag: 3 poeng
 • Sebastian Rehnman; Institutt for helsefag: 3 poeng
 • Bodil Furnes; Institutt for helsefag: 2,9 poeng

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet:

 • Terje Aven; Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging: 24,2 poeng
 • Chandima R.M.Ratnayake; Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi: 11,9 poeng
 • Petter Osmundsen; Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging: 7,5 poeng
 • Ove Tobias Gudmestad; Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi: 5,6 poeng
 • Anders Tranberg; Institutt for matematikk og naturvitenskap: 5,5 poeng

Arkeologisk museum:

 • Hege Damlien; Arkeologisk museum: 1 poeng
 • Åse Dahlin Hauken; Arkeologisk museum: 1 poeng
 • Elna Siv Kristoffersen; Arkeologisk museum: 1 poeng
 • Grete Lillehammer; Arkeologisk museum: 1 poeng
 • Trond Meling; Arkeologisk museum: 1 poeng
 • Annette Solberg; Arkeologisk museum: 1 poeng

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (17.04.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskning på kalk ved Universitetet i Stavanger.
PETROLEUMSFORSKNING: Når kalken kommer i kontakt med sjøvann, igangsettes mineralogiske endringer som kan påvirke hvordan oljen strømmer i reservoaret. Petroleumsforskningen ved Universitetet i Stavanger som går ut på å maksimalisere oljeutvinning, er ett av de forskningsområdene UiS er sterkest på.