Forskerforunm: Bevar kulturminner in situ


Arkeologisk Museum inviterer til Forskerforum tirsdag 30/9 kl. 13.15, med Dr. Paula Utigard Sandvik. Hun presenterer InSituFarm-prosjektet: Archaeological Deposits in a Changing Climate. In Situ Preservation of Farm Mounds in Northern Norway.

Prosjektet er del av NFR-programmet Miljø 2015 og har i tillegg løyving frå Fram-sentret i Trømsø. NIKU har prosjektleiinga og AM er partner saman med mange andre institusjonar frå inn- og utland. Prosjektet har som mål å skape ny kunnskap om strategiar for bevaring av kulturminne in situ, noko Noreg har forplikta seg til ved å ratifisere Valetta-konvensjonen. Lokalitetane og resultata av arbeidet så langt blir presentert.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (26.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Paula Utigard Sandvik.
Dr. Paula Utigard Sandvik holder Forskerforum på Arkeologisk museum 30. september.