Forbindelser over Nordsjøen


Dr. Anne Crone fra OAC Archaeological Group Edinburgh holder foredraget "Norwegian timber in Scottish buildings; dendrochronological evidence for the timber trade in the 16th and 17th centuries”

Tirsdag 23. september kl. 12.15 arrangeres forskerforum på Arkeologisk museum.

Identifisering av tømmer i skotske bygninger har vist at handelen med tømmer over Nordsjøen var viktig tidligere enn antatt. Norsk eik er blant annet funnet i taket i den store hallen i Edinburg Castle fra 1510.
Seminaret holdes i samarbeid med Fortidsminneforeningen/Fischer-Lindsay-fondet.

Anne Crone er arkeolog med bl.a. dendrokronologiske undersøkelser som spesialfelt. Hun er ansatt ved den skotske avdelingen av AOC Archaelogy Group.

Forskerforum holdes på Arkeologisk museum i Peder Klowsgate 30A, kl 12.15.

Samme kveld kl 18.30 arrangerer fortidsminneforeningen i samarbeid med AM-UiS et foredrag. Her setter vi søkelys på forbindelser over Nordsjøen. To historikere og en arkeolog;  Arnvid Lillehammer, Anne Crone og Kate Newland, skal snakke om tømmerhandel mellom Norge/Rogaland og Skottland på 15- og 1600-tallet fra hver sitt ståsted. Den skotske arkeologen Anne Crone er invitert til Norge gjennom Fischer-Lindsay-fondet som har til formål å utveksle foredragsholdere mellom Norge og Skottland med kulturminner, arkitektur- og kulturhistorie som tema.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (19.09.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av fasaden til Arkeologisk museum i Peder Klowsgate 30A.
Velkommen på Forskerforum på Arkeologisk museum tirsdag 23. september kl. 12.15.