Vikingtidens finsmeder i Sømmevågen


I Sømmevågen på Sola har smeder arbeidet med edelmetall. Hør mer om dette på vårens siste tirsdagsforedrag.

 

I 2013 gjennomførte Arkeologisk museum omfattende utgravinger ved Sømmevågen i Sola. Bl.a. undersøkte en et område hvor smeder har arbeidet med edelmetall i vikingtiden. Det er ytterst sjeldent at arkeologene kommer over spor etter slik aktivitet, og materialet bidrar til å kaste lys over en rekke aspekter ved vikingtidssamfunnet.

I foredraget tirsdag 25. mars vil de foreløpige resultatene fra utgravingen bli presentert av arkeolog Trond Meling.

Foredraget har gratis adgang og starter kl. 18.30 og er i museets auditorium

Biblioteket i 2. etg. har åpent til kl. 18.30.
Kafé og museumsbutikk har åpent til kl. 20.00.

 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (25.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Trond Meling, arkeolog ved Arkeologisk museum, forteller om finsmeder i Sømmevågen.
Arkeolog Trond Meling forteller om finsmeder i Sømmevågen.