Forskningsseminar på AM


Tirsdag 11. mars kl 12. 15 er det et forskningsseminar på Arkeologisk museum med den spennede tittelen «Høvding eller kriger? En tolkning av sosiale relasjoner i eldre bronsealder med utgangspunkt i osteologiske analyser av en massegrav». Det er arkeolog Hilde Fyllingen som leder seminaret.

I 1969 ble det, under uttak av grus til en ny fotballbane, gjort et unikt funn på Sund i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag. Det ble oppdaget store mengder menneskebein uten noe klart gravgjemme.  Arkeolog Hilde Fyllingen kom, ved en tilfeldighet, over dette materialet da hun skulle skrive sin hovedfagsavhandling.

Funnet , som ble 14C datert til slutten av eldre bronsealder, viste seg å bestå av minst 22 individer i alle aldersgrupper. Over halvparten av individene hadde klare skader, både av ny og gammel dato. Ved analyser av skadene, sett i forhold til aldersfordelingen og deponeringsmåten, ble det fort klart at dette dreide seg om en massegrav.

Så hva skjedde egentlig på Sund i eldre bronsealder? Hvilke mekanikker i samfunnet kunne føre til at en hel liten befolkningsgruppe ble slaktet ned?
Og, var dette et lokalt fenomen eller var det resultatet av mer omfattende endringer i samfunnsstrukturen?

Forskningsseminaret holdes 11/3 kl. 12.15 på Arkeologisk Museum. Alle er velkomne.


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (07.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Forskningsseminar på Arkeologisk museum
Forskningsseminar på Arkeologisk museum