Ferske midler til felles nordiske masterprogrammer


SIU lyser nå ut friske midler for å utvikle nordiske fellesgrader. Søknadsfrist er 15. november 2013.

UiS-strategien setter utvikling av flere fellesgrader høyt på prioriteringslisten over tiltak for internasjonalisering av utdanningene våre. Ett viktig verktøy for å realisere slike prosjekter i nordisk sammenheng er Nordic Master Programme.

Høyere utdanningsinstitusjoner i Norden kan søke om utviklingsmidler opp til 1,1 million DKK per prosjekt. Hensikten er å utvikle et Nordic Master Programme. Midlene skal brukes over 5 år - 2 års utvikling, 3 års implementering og drift.

Et Nordic Master Programme skal være et felles masterprogram som tilbys i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner fra minimum tre nordiske land. Dette sikrer en bred utdanning som kan trekke på det beste som nordiske læresteder har å tilby. Programmene skal være attraktive både for nordiske og ikke-nordiske studenter.

Nordic Master Programme skal lede frem til akademisk sterke programmer av høy kvalitet for å styrke nordisk høyere utdannings konkurranseevne i et stadig mer globalisert utdanningsmarked. Ordningen har en sentral rolle i Nordisk Ministerråds satsing for å profilere Norden som kunnskapsregion.

Søknadsfrist er 15. november 2013.

Klikk her for utlysningstekst og «Guidelines for applicants».

Kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for informasjon og bistand til prosjektutvikling.


Sist oppdatert av Trym Holbek (29.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol