Profil: Inger Marie Egenberg


Inger Marie Egenberg har arbeidet med alt fra å administrere Prosjekt Bryggen i Bergen til konservering av skipsvrak.

De fleste ved Arkeologisk museum har allerede hilst på Inger Marie Egenberg (56), som tiltrådte stillingen som avdelingsleder for konservering 1. mars. Hun kommer fra stilling som førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum, hvor hun hovedsakelig arbeidet med båtfunn.

Før det arbeidet hun med Prosjekt Bryggen for Hordaland Fylkeskommune. Prosjekt Bryggen er et statlig finansiert program for sikring og istandsetting av bygninger på verdensarvstedet Bryggen i Bergen.

Det lengste arbeidsforholdet hadde hun i en tiårsperiode i NIKU fra 1996, først som NFR-stipendiat og siden som forsker.

-Det har vært mye nytt å sette seg inn i her ved Arkeologisk museum, men jeg gleder meg masse til å jobbe videre. Det virker som en veldig kjekk jobb, sier Egenberg med et smil.


Veien til konservering
Egenberg har utdanning som konservator fra Konservatorskolen i København og doktorgrad i konservering fra Universitetet i Gøteborg.

-Jeg hadde alltid lyst til å jobbe med mennesker, og helsefag var i utgangspunktet tanken. Jeg jobbet i psykiatrien som ufaglært ved siden av grunnfagsstudier ved UiO, bl.a. psykologi, men hadde behov for å gjøre noe annet. 


Møbelsnekker
Egenberg begynte da på grunnopplæring til møbelsnekker, mest med tanke på hobbyvirksomhet i starten. Men så fant hun ut at dette jo også var en mulig yrkesvei, og fikk seg svennebrev.

Hun var opptatt av restaurering av møbler og ønsket å bygge på utdanningen, men merket fort at mulighetene var få her hjemme i Norge. Dermed søkte hun seg inn på Konservatorskolen i København på kulturhistorisk linje. Hun spesialiserte seg på milebrent tjære i avgangsoppgaven.


Vedlikehold av stavkirker
Tema for den senere doktorgradsavhandlingen på Universitetet i Gøteborg var vedlikeholdsproblematikk for tjærebredde stavkirker og materialteknikk i den sammenheng.

Denne tjæren hun hadde jobbet så mye med, møtte hun igjen i arbeidet hos Norsk Maritim Museum i Barcode-prosjektet, da de 13 klinkbygde båtvrakene som ble gravd ut i Bjørvika i 2008-2009 var fulle av både tjære og bek.


Tilbake til Stavanger
Egenberg er født og oppvokst her i Stavanger, men flyttet til Oslo i 1975. Hun har siden bodd i blant annet Gøteborg, København, Bergen og Oslo. Nå, 38, år senere vender Inger Marie nesen hjem til Stavanger:

-Jeg synes mye har forandret seg i Stavanger siden jeg flyttet som 18-åring. Jeg husker jo byen som barn/ungdom og ser nå Stavanger med nye øyne.

Som en som engasjerer seg innenfor miljø- og byutvikling synes Egenberg at boligpolitikken her i Stavanger virker ganske slapp. Det er jo bekymringsfullt når det blir vanskelig for folk med vanlige inntekter å etablere seg innenfor sykkel- eller gangavstand til en jobb i sentrum!


Interessert i volleyball
Før Egenberg flyttet til Stavanger, hadde hun tatt opp igjen volleyballinteressen etter mange års pause, og spilte på et hyggelig mix-lag i Oslo.

-Jeg kunne godt tenke meg å bli med på et passelig godt bedriftslag her også, påpeker Egenberg.

Etter at hun flyttet til Stavanger, har hun gått herlige turer på jærstrendene med Border Terrieren sin.

Vi ønsker Egenberg hjertelig velkommen til Arkeologisk museum!


Tekst: Marthe Holgersen


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (03.05.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Inger Marie Egenberg
Etter å ha bodd 38 år i andre byer, har Inger Marie Egenberg igjen vendt nesen mot Stavanger.