Russlandstipend til studenter og faglig ansatte 2013-2014


Russland tilbyr stipend til utdanning ved føderale statlige utdanningsinstitusjoner for høyere utdannning. Dette er en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med russiske samfunnsforhold. Søknadsfrist er 16. mai.

Studenter og faglig ansatte som ønsker et opphold i Russland i 2013-2014 får nå muligheten til å søke om stipend for å realisere dette. Ordningen er opprettet på bakgrunn av den bilaterale utdanningsavtalen mellom Norge og Russland. Legg spesielt merke til at stipendet også gjelder sommerskolekurs. Studenter slipper da å betale studieavgift, og får normalt også tilbud om studentbosted og et mindre stipend.

Finansiering
Kandidaten som har fått studieplass, får utbetalt et månedlig stipend og studentbolig som tildeles på samme vilkår som til russiske borgere. For informasjon om stipend fra den norske Lånekassen for utdanning under studier i Russland, se www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland. Det henvises særlig til paragraf 10-4 i Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014, som slår fast at ved mottak av statlig russisk stipend tildeles norsk støtte «som lån etter samme regelverk som for søkere som bor sammen med foreldrene, se kapittel 26. Det blir gitt reisestøtte etter reglene i kapittel 42». Den russiske part betaler ikke kandidatens reise til utdanningsstedet og tilbake til hjemlandet.

Kandidaten må selv bære kostnader ifm. henting, reise til studiestedet og kjøp av helseforsikring i Den russiske føderasjon. I dollar utgjør disse kostnadene fra 250 USD (henting etter ønske og reise til studiestedet) og helseforsikring fra 250 USD årlig. I samsvar med det det russiske migrasjonsreglementet skal studenten komme til studiestedet ikke senere enn 20 dager før innreisestudievisumet går ut.

Søknadsprosess
Søknader sendes til Senter for internasjonalisering av utdanning, Pb.1093, 5809 Bergen, som velger ut kandidater. For krav til dokumenter, se www.russia.edu.ru/enter/2012/ (på russisk) og http://en.russia.edu.ru/enter/1906/ (på engelsk). Opplysningene gjelder også for 2013/14, selv om det er vist til studieåret 2012/13. Etter at søknadene er godkjent av SIU skal man også fylle ut et skjema på websiden www.russia.edu.ru/forma/2012/ som sendes elektronisk til Russlands vitenskaps- og utdanningsministerium for raskere behandling.

Søknadsfrist er 16. mai 2013.


Kontakter

Russlands Utdannings- og vitenskapsministerium
Sergej Konovalov, førstekonsulent +7 495 629 97 69 KonovalovSB@mon.gov.ru

Russlands Ambassade i Oslo
Maxim Koloss, vitenskapsattache
Russlands Ambassade
+ 47 22 55 32 78
rembassy@online.no

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Bård Hekland, rådgiver +47 55 30 38 19 bard.hekland@siu.no

Omtale på www.studeriutlandet.no


Sist oppdatert av Trym Holbek (15.04.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Moskva den røde plass