Ordning om forskningstermin for Arkeologisk museum


Ledergruppen har godkjent ordningen om forskningstermin 2013-2014 for museet.

Arkeologisk museum har fra cirka 1.11.2013 til 31.10.2014 til disposisjon en forskningstermin og inntil 25 000,- til dekning av driftsutgifter.

Se utlysningstekst og retningslinjer for forskningstermin, samt søknadsskjema.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (21.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol