Aktivitetskonkurranse


Fra 15. mars til 15. mai arrangeres det aktivitetskonkurranse for alle ansatte ved UiS. Fra museet er det påmeldt fem lag.

Det er påmeldt to lag fra formidlingsavdelingen, ett lag fra samlingsavdelingen, ett lag fra fornminnevern og ett sammensatt lag fra ledelse og administrasjon. Målsetningen er at den enkelte skal gå 10 000 skritt hver dag. Vi ser frem mot en spennende konkurranse!


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (22.03.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Sko. Illustrasjonfoto
Illustrasjonsfoto