Steiner kan tale - nyregistrerte steinalderboplasser i Rogaland


Kl. 18.30, 26. februar, holder arkeolog Sigrid Dugstad foredraget «Steiner kan tale - nyregistrerte steinalderboplasser i Rogaland» på Arkeologisk museum.

Gjennom arkeologiske registreringer de siste årene har det blitt påvist mange spennende steinalderboplasser. Disse kan dateres til forskjellige perioder og er funnet i ulike landskapstyper. I foredraget vil et utvalg av boplassene bli presentert. Det vil bli lagt vekt på å diskutere spørsmål knyttet til boplasstyper, lokaliseringsfaktorer og teknologiske aspekt.

Foredraget er en del av tirsdagsforedrags-rekken på museet. Se De starter alltid kl. 18.30 og holdes i museets auditorium.  Fri entré og alle er velkomne.

I vår hyggelige museumskafé får du kjøpt risgrøt fra kl. 15 til 18.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (22.02.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
Sigrid Dugstad og Birgitte Bjørkli vasker fram funn fra en steinalderboplass.
Sigrid Dugstad og Birgitte Bjørkli vasker fram funn fra en steinalderboplass på Mosnes i Hjelmeland.