EU lanserer ny internasjonal universitetsranking


En ny universitetsranking kalt U-Multirank ble lansert 30. januar av det irske EU-formannskapet i Dublin. Rankingen er etablert med støtte fra EU-kommisjonen.

Høyere utdanning har de siste årene blitt stadig konkurranseorientert, og ett av resultatene er rankingsystemer som eksempelvis Times Higher Education World University Ranking og Academic Ranking of World Universities (Shanghai ranking).

Det nye rankingsystemet U-Multirank skal ifølge EU-kommisjonens presseuttalelse synliggjøre andre faktorer enn det tradisjonelle fokuset på forskningskapasitet og -resultater. I alt fem ulike områder skal bidra til å skape en bredde i rangeringen av høyere utdanningsinstitusjoner: omdømme for forskning, kvalitet på undervisning, internasjonal orientering, suksess i kunnskapsoverføring og bidrag til regional vekst.

500 universiteter fra Europa og over hele verden er ventet å registrere seg for å delta i rangeringen og de første resultatene vil bli offentliggjort i begynnelsen av 2014. EU-kommisær for utdanning, kultur, flerspråklighet og ungdom, Androulla Vassiliou, uttaler at verktøyet skal både gi en mulighet til uavhengig sammenligning av institusjoner, samtidig som det skal gjøre det mulig for studenter og andre interessenter å sammenligne institusjoner ut fra egne prioriterte områder. Denne fleksibiliteten skal gjøre U-Multirank mer anvendelig for ulike grupper enn eksisterende rankingsystemer.

U-Multirank skal opereres av et uavhengig konsortium ledet av Centre for Higher Education (CHE) iTyskland og Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) i Nederland. Prosjektet mottar 2 mill. euro i støtte fra EU-kommisjonen i 2013-2014, med muligheter for forlengelse i to år. Målet er at prosjektet skal bli selvfinansierende etter denne perioden.

U-Multirank prosjektside

Full omtale fra EU-kommisjonen


Sist oppdatert av Trym Holbek (31.01.2013)

Skriv ut artikkel print symbol
EU-flagg
EU-kommisjonen støtter nytt rangeringssystem for høyere utdanningsinstusjoner.