Forprosjekt til nytt formidlingsbygg


Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gå i gang med forprosjektet til det nye formidlingsbygget ved Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger. Det skal gjennomføres i løpet av første halvår av 2013.

Les mer om prosjektet og bygningen.


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (14.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Illustrasjon nybygget
Hovedhensikten med bygningen er å øke utstillingsarealet til museet. Begge illustrasjonene er tegnet av Tupelo arkitektur / Narud Stokke Wiig AS.