Utlysning: Utdanningssamarbeid med Brasil


Har du kontakter i Brasil? Nå kan du søke om midler gjennom programmet CAPES-SIU Programme for Brazil-Norway Cooperation til å etablere et utdanningssamarbeid.

Regjeringens Brasilstrategi legger vekt på kunnskapssamarbeid, og lyser nå ut midler som skal gå til samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og Brasil. Midlene lyses ut gjennom programmet CAPES-SIU.

Fokuset for utlysningen er økt samarbeid gjennom blant annet mobilitet og felles undervisningsaktiviteter, med vekt på master- og doktorgradsnivå. Det er samtidig en fordel om midlene bidrar til et bredere samarbeid som også omfatter forskning og innovasjon.

Prosjektene kan søke om inntil 700 000 kr fra SIU og 116 000 USD fra CAPES for en toårs-periode.

Parallelt med SIUs utlysning lyser Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education (CAPES) ut midler for støtte til mobilitet fra Brasil til Norge innen de samme fellesprosjektene. Det er et vilkår for økonomisk støtte fra SIU at norske søkere har en brasiliansk samarbeidspartner som også søker om midler fra CAPES. Brasilianske studenter kan dessuten søke om stipend fra CAPES for studier i Norge fra 2013 gjennom programmet Science without Borders.

Søknadsfrist for samarbeidsprosjektene: 26. februar 2013

Programdokument og utlysningstekst

Kontakt fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor for mer informasjon.

(Hentet fra SIU.no)


Sist oppdatert av Trym Holbek (10.12.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Rio de Janeiro i Brasil