Konferanse på AM


CAA Norge, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, holder konferanse i Stavanger 15. - 16. oktober 2012.

CAA-konferansen arrangeres av CAA Norge, og er for alle som arbeider med tema hvor databaser, GIS, statistikk, 3D-visualisering osv. brukes til å presentere, analysere eller bearbeide et arkeologisk materiale. Konferansen skal alltid være et åpent forum, et sted hvor man kan prøve ut nye ideer, presentere påbegynte arbeider og ferdige resultater. Det er derfor et mål at både etablerte forskere og studenter holder innlegg på konferansen.

Den 5. norske CAA-konferansen - 15.-16. oktober 2012 i Stavanger

Nå er det mulig å sende inn abstracts til konferansen. Dette er en god anledning til å vise det norske og skandinaviske miljøet hva du arbeider med.
Dette er et forum for både planlagte, igangsatte og ferdige arbeider: Klikk på lenken under for å sende inn abstract:
Innlegg til CAA-N

Send gjerne så snart som mulig. Frist for abstract er nå 31.juli.

Mulige tema i 2012:
Geofysiske metoder
Lidar
Feltdokumentasjon
Databaser
Formidling

Påmeldingen er også åpen:
Påmelding til CAA-N

I år vil konferansen for første gang holdes hos Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger.

CAA-Norge


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (09.07.2012)

Skriv ut artikkel print symbol