Tirsdagsforedrag om gravmonumenter


Arkeolog Einar Østmo holder 21. februar et tirsdagsforedrag om "Dysser og hellekister. Gravmonumenter i yngre norsk steinalder".

De monumentale gravene fra steinalderen, enten de kalles dysser, ganggraver, megalittgraver eller hellekister, har spilt og spiller ennå en stor rolle i bildet av yngre steinalder i Europa.
Men i Norge er det få slike graver og den tidligere interessen fortok seg slik at de nærmest ble glemt.

Utgravinger og studier de senere årene har brakt dem fram i lyset igjen som de enestående minnesmerker de er fra de eldste jordbrukssamfunn.

Tirsdagsforedragene holdes i auditoriet til Arkeologisk museum kl. 18.30. Gratis inngang.

Les mer om .


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (20.02.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av auditoriet
Tirsdagsforedragene holdes i auditoriet på Arkeologisk museum kl 18.30