Når dei daude vaknar


Tirsdag 19. oktober fortel botaniker Paula U. Sandvik om dei arkeologiske undersøkingane som blei gjort under ombygginga av Stavanger torg.

Ombygginga av Stavanger torg er avslutta, og byen har fått sin møteplass. Undersøkingane som NIKU og Arkeologisk museum fekk høve til å utføre på torget gav, saman med eldre undersøkingar, grunnlag for ny forskning om fortida i Stavanger.

Avfall og skjelett fortel om menneska som levde kring Vågen i overgangen mellom vikingtid og tidleg mellomalder –
både livet og dauden deira.

Les meir om undersøkinga av Stavanger torg.

 


Sist oppdatert av (15.10.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Arkeologisk museum har i løpet av dei siste åra analysert sedimentprøvar frå land og i vatn. Det blei bora ut søyler frå jordlaga under torget. Alle foto: Terje Tveit, AM UIS


Arbeidet med torget, eller tusenårsstaden, starta i 1999, med mål om å sikre kunnskap som kunne gå tapt, og å skaffe meir informasjon om Stavangers historie.