Arne Johan Nærøy konstituert museumsdirektør


Styret ved Universitetet i Stavanger konstituerer Arne Johan Nærøy som museumsdirektør ved Arkeologisk museum fra 1. mars.

Museumsdirektør Harald Jacobsen slutter i stillingen ved Arkeologisk museum 1. mars 2010, og tiltrer som administrerende direktør ved Hedmark fylkesmuseum 1. april. Styret ved Universitetet i Stavanger benyttet anledningen til takke Harald Jacobsen for godt samarbeid, og da spesielt i forbindelse med Arkeologisk museums fusjonsprosess med Universitetet. 

Arne Johan Nærøy tiltrer i stillingen som konstituert museumsdirektør 1. mars. Nærøy er gift og har ett barn og er bosatt på Randaberg. Han er utdannet Cand. phil. i arkeologi fra 1987 med støttefagene grunnfag i sosialantroplogi, geologi og mellomfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen, hvor han avla Dr. art grad i 1999 med avhandling ”Stone Age Living Spaces in Western Norway”.

Nærøy har vært ansatt som avdelingsleder ved Arkeologisk museum siden 2000. Arbeidsoppgavene som avdelingsleder for avdeling fornminnevern knyttes i tillegg til deltakelse i museets ledergruppe, til ledelse av museets arkeologiske og naturvitenskapelige oppdragsvirksomhet samt museets oppgave som rådgiver og saksbehandler for Riksantikvaren.
Nærøy har vært fast stedfortreder for direktøren ved museet i alle saker og han er svært godt orientert om museets totale virksomhet.
 


Sist oppdatert av (12.02.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Arne Johan Nærøy er konstituert museumsdirektør fra 1. mars 2010.