AM i media


Arkeologisk museum i media i perioden 16. juli til 2. november 2010.

Feltsesong 2010
Kvernevikveien
SA 16. juli ”Mye har dukket opp på Tasta”. Om funnene av to langhus fra samme periode som jernaldergarden og 6-10 vikinggraver. Undersøkelsen er blitt utvidet med 3 uker. 1 side. Se nettsak.

Aftenbladet-tv 16. juli med bildegalleri. Se innslag.

Bygdebladet 12. august ”Fant sjelden hustype”. Olle Hemdorff er overrasket over funnet av et stort båtformet hus, som kanskje er et trelleborghus.  Les artikkel.

Myklebust/Jåsund
Solabladet 30. juli ”Arkeologisk nødhjelp”. Hvordan behandles og konserveres funnene fra Myklebust-utgravingen? Bli med konservator Anke Kobbe på jobb.Se nettsak.   Les avisartikkel.

Skadberg
Solabladet 7. september ”Syv-åtte på Skadberg gård”. Astrid Bjørlo forteller om funn fra bronsealder til eldre jernalder. Det er også funnet spor etter ”solabonden” med bevarte ardspor.  Les artikkel.

NRK Rogaland 8. september ”Okkult senter på Skadberg”. Se nettsak.

NRK Rogaland nyheter 8. september, intervju med Astrid Bjørlo om de interessante funnene, cirka 4 min. Hør innslag.

NRK Rogaland 5. oktober ”Fikk perlene med seg i graven”. Nyhetsoppslag lest opp i formiddags- og ettermiddagsnyhetene.
 Se nettsak

Solabladet 7. oktober ”Vikingfunn”. 1 sides oppslag om de siste funnene gjort på Skadberg, med stort bilde av de bronsespennene. Intervju med Astrid Bjørlo. Les artikkel.

RA 13. oktober ”Arkeologene har gjort knivfunn på Skadberg”. Les nettsak.

SA TV-aftenbladet 12. oktober ”Flotte funn i vikinggraver”. Intervju med Astrid Bjørlo. Se tv-innslag.

Diverse
SA 17. juli ”De mystiske steinene på Homsland forteller historie”. Reportasje i Sommertorget, som leter etter mystiske steder i Rogaland. Einar S. Pedersen tar med Sommertorget til Homsland i heia mellom Undheim og Ålgård Homsland er et gårdsanlegg der det beviselig har bodd folk fra rundt år 400 til de flyttet på 1600-tallet. Artikkel dessverre ikke tilgjengelig.

TV2 Nyhetene 19. juli ”Urgammel seilbåt testes i Norge”. Bitten Bakke var med Kabang-båten over til helleristningene på Åmøy. En helt spesiell ekspedisjon i regi Kontiki-museet - kanskje fantes nettopp slike båter i Norge for tusenvis av år siden.
Se nyhetsinnslag.

NRK P2 ”Mozart og madonna” 28. juli. Arkeologene Kristin Oma og Inger Horve i P2-programmet "Mozart og Madonna" onsdag 28. juli. Temaet er ildens plass i det forhistoriske samfunnet og stedet er Jernaldergarden på Ullandhaug. Klipp dessverre ikke lenger tilgjengelig.

Morgenbladet 29. juli ”Doktoren svarer”. Intervju med Helge Sørheim i anledning doktorgraden.

RA 8. august ”Frykter helleristningene forsvinner”. Odd Øgreid er redd for at helleristningene på Rudlå vil bli ødelagt av vandalisme og slitasje. Intervju med Bitten Bakke. Se nettsak.  

SA 16. august ”Unike kulturminner vaskes vekk”. Artikkel basert på UniverS-tekst. Lotte Selsing, Marianne Nitter og Endre Elvestad forteller om tilstanden til maritime kulturminner, med eksempel fra Avaldsnes. Les artikkel, side 1 og side 2.

SA TV 16. august ”Unike kulturminner vaskes vekk” tv-innslag 5 minutter.

NRK Rogaland 18:40 17. August “Pressa blomsterprakt”.  Botaniker Sverre Bakkevig er med John Skien på jakt etter gamle herbarium-skatter. Se innslag.  11 min. ut i sendingen.

Norge Rundt 27. august ”Johns herbarium” – samme innslag 5 min.

RA 25. august ”Omfattende fuktskader i domkirken”. Fra oktober og i over et halvt år framover skal deler av Stavanger Domkirke gjennom en omfattende restaurering på grunn av fuktskader i muren og råte i gulvet. Dåpsakristiet i Stavanger Domkirke er preget av fuktskader. Skader på utsmykkingen skal Arkeologisk museum ta seg av. Se artikkel.


TV Vest 24. september ”I perlehumør”. Tips til helgeaktivitet, Siv Kristoffersen forteller om perleutstillingen. Klipp ikke tilgjengelig.

TV Vest 24. september ”Gå matløypa”. Tips om å gå Matløypa på Ullandhaug. Viste fram de forskjellige stedene og aktivitene. Klipp ikke tilgjengelig.

SA 13. september ”En sand historie”. Stor artikkel  med intervju og stort bilde av Lotte Selsing og Lisbeth Prøsch-Danielsen om sandflukt og flyvesand i jærlandskapet– som kan skjule kulturminner. Les artikkel side 1 og side 2.

SA 28. september ”Haustedag for Jær-ert”. God avling i år på Særheim på Klepp. Liten artikkel som også forteller om Sverre Bakkevig og Einar K. Times redningsprosjekt. Les artikkel.

Museum 8. oktober ”Borrestilen importert fra RUSriket?” Intervju med Bjørn Myhre som forteller om forbindleser østover. Her er programmet.  Se nettsak.

NRK Folk – Detektor. Om Rygene detektorklubb og Atle Skarstein + arkeolog Olle Hemdorff. 30 min. Se innslag.

NRK P2 ”Verdibørsen” 16. oktober. Grete Lillehammer om barn i forhistorien, hør  intervju.

Oppdrag i Mariakirken
SA 14. september ”Stavangermuseum får jobb i Bergen”.  Malerikonservatorene ved Arkeologisk museum har fått et prestisjefylt oppdrag i Bergen. Mariakirken er byens eldste bygning. Les artikkel.

RA 15. september ” Prestisjeoppdrag til Arkeologisk museum”. Liten artikkel om anbudet AM vant i Mariakirken i Bergen. Les artikkel.

Bergens Tidene 15. september ”Mariakirkens malerier restaureres i Stavanger”. Museet i Stavanger har spesiell kompetanse på denne type arbeid, sier kirkeverge i Bergen, Kjell Bertel Nyland. Det bekrefter malerikonservator Anne Ytterdal ved AM. Artikkel dessverre ikke tilgjengelig.

Bergens tidene ”Mariakirken i panorama”. Intervju med Anne Ytterdal vedr. oppdrag i Mariakirken i Bergen. Se intervju.

Hafrsfjord
SA 2. september ”Hafrsfjordslaget skapte Island”. Hafrsfjord -navnet finnes flere steder på Island. Norrønforskeren Olafia Einarsdottir mener det har sammenheng med slaget i Hafrsfjord. De tapende flyktet til Island og tok navnet med seg.
Les artikkel.

SA 3. september ”Vil saumfare Hafrsfjord”. – Det er ønske og vilje til å lete etter spor fra slaget i Hafrsfjord, men det er en komplisert sak og spørsmål om økonomisk prioritering, sier forskningssjef Mads Ravn ved Arkeologisk Museum Universitetet i Stavanger. Les artikkel.

SA 9. september ”Hafrsfjord og arkeologi”, leserbrev av Pål Mitsem. Hvorfor har ikke arkeologer undersøkt Ytraberget? Det bør lages et opplevelsessenter på Ytraberget. Les leserbrev.

Tordensteinene
Forskning.no 11. august ”Resirkulerte steinalderøkser”. Andre gang artikkelen trykkes på Forskning.no, denne gang via journalist i Danmark som har skrevet om artikkelen ”Tordensteinmønsteret” som var publisert i UniverS og Forskning.no på vårparten.Les artikkel.

Karmøy lokal 8. august ” Gravrøvere på Karmøy la igjen steinøkser”. Se nettsak.

National Geographic ”Thors Hammer found in Viking graves” . Artikkelen var en av de mest leste på NG i to dager. Artikkelen spredte seg videre til veldig mange nettsteder og magasiner verden over.

Utstillinger
SA 28. juli ”Lier-gutter på vikingtokt til Stavanger”.  Om sommeraktivitene og det nye vikingrommet, intervju med museumsvertene Idunn Helle og Mari Sanden. Les artikkel, forside, side 1 og side 2.

RA 2. august ”Dektektivfrøkner”. Hva er det som har skjedd i CSI-rommet på Arkeologisk museum? Rogalands Avis satte to unge jenter på prøve for å finne ut om det bor en frøken detektiv i søstrene.  Les artikkel. Se nettsak.

RA 9. september ”Torben Sode har 100 000 perler som skal stilles ut på museum”. Feilaktig overskrift på liten artikkel om åpning av utstillingen ”I perlehumør”. Les artikkel.

Forskning.no 28. oktober ”Glassperler – verdens eldste glasshåndverk”. Gjenbruk av artikkel av Torben Sode publisert i H&H. Les artikkel.

Avaldsnes
Haugesunds avis 12. oktober ”Venter svar på fredag”. Dagfinn Skre er spent på Riksantikvarens avgjørelse. Les artikkel.

NRK Rogaland morgennyheter 19. oktober.Kort intervju med Riksantikvar 2:01:59 ut i sending. Se også nettsak.

HA 20. oktober ”Gled dere til graving”. ”Så vidt jeg kan tolke Riksantikvarens svar, blir det nå utgravinger fra mai av neste år. Det er en del vilkår Riksantikvaren peker på, men det ser ikke ut til at det er snakk om noe som kan sette stopper for planene våre, sier prosjektleder Dagfinn Skre, professor i Universitetet i Oslo. Les artikkel.

RA 20. oktober ”Skal grave etter Harald Hårfargre”. NTB-melding, også publisert blant annet i Dagbladet. Les artikkel.

Aftenposten 19. oktober ”Starter gravingen etter Harald Hårfagre”. Nettartikkel med uttalelse fra Dagfinn Skre. Les nettsak.

Forskning.no 20. oktober – samme NTB-melding.

HA 21. oktober ”Betyr mye for regionen”. Den videre prosessen vil i første omgang bli drøftet i et møte mellom representanter fra Arkeologisk museum, Universitetet i Oslo, Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune. Uttalelse også fra Arne Johan Nærøy. Les artikkel.

Nationen 22. oktober ”Harald Hårfagres kongsgård”. NKP-melding.Les artikkel.

UniverS 4 2010
”By frå byrjinga”. Intervju med Helge Sørheim vedr. bydannelse på Vestlandet. Les artikkel.

Forskning.no ”By frå byrjinga”. Samme artikkel publisert på Forskning.no. Les den her.

Å for et kar! Intervju med Siv Kristoffersen i forbindelse med utgivelse av AmS-Varia ”Spannformede kar”. UniverS:

Forskning.no 28. oktober ”Å for et kar!”:  Les sak.

 Av interesse
Dalane tidene 3. september ”Fornminner kan være fjernet”. Flere helleristninger er mistenket fjernet i Åseheia i Egersund. Les nettsak.

Jærbladet 20. september ”Gravestans til 18. oktober”. Den arkeologiske forundersøkelsen på Bjorhaug på Nærbø som fylkeskommunene utfører er stanset frem til nytt team overtar i oktober. To gravhauger er registrert og så langt er det funnet keramikk og flint. Les artikkel.

Solabladet 12. oktober ”Vikingspor Hafrsfjord rundt”. Torgrim Titlestad har gitt ut en guidebok med alle vikingspor rundt Hafrsfjord. Les artikkel.

Gjesdalbuen 12. oktober ”Arbeidet er endelig i gang”. Endelig er arbeidet med å få gang- og sykkelsti til Dirdal skole i gang! Les artikkel.

Arkeologisk museum i media 19. mars – 15. juli
Utstillinger
SA 27. mars ”Fra vedovn til utstilling”. Kunststudent Wallevik viser kunstinstallasjon inspirert av arkeologien. Les artikkel.
NRK formiddagslokalen 24. mars, intervju med Martha Wallevik om installasjonen på AM. Klipp dessverre ikke tilgjengelig.
SA 22. april ”Tidløse tekstiler”. Åpning av utstillingen ”Solens gudinner. Haute couture av Gunnar Fon”. Les artikkel.
NRK lokalen 18:40 ”Solens gudinner. Haute couture av Gunnar Fon”.  Foromtale av utstillingsåpning. Intervju med Gunnar Fon og Arne Johan Nærøy. Se innslag, 11.41 min. ut i sending.
RA 16. juni ”Ekte vikingutstilling”. En side. Intervju med Heidi Wevle og Ellen Hagen om den nye sommeraktivititetsutstillingen. Les artikkel.

Vektlodd fra vikingtiden
NRK lokalen 7. april. Radiointervju med Olle Hemdorff og John Kvanli fra Rygene metalldetektorklubb. Se oppslag på nett. Rogalands avis 8. april ”Fant veklodd fra vikingtiden”.  Rygene metalldetektorklubb har levert inn flott vektlodd fra vikingtiden til Arkeologisk museum. Olle Hemdorff synes vektloddet er fantastisk flott. Les oppslag.
Solabladet 7. april ”Et spennende funn”. Vektloddet ble funnet på en gård på Sola, og får følgelig oppmerksomhet fra lokalavisen. Se oppslag.

Detektorhelg på Utstein kloster
Dagbladet 26. april ”Fant gull og dragering”.  Detektorentusiaster fra hele Skandinavia jaktet etter fornminner på Utstein kloster. De gjorde mange funn. Arrangementet er et samarbeid med Arkeologisk museum, funnene ble levert til AM. Les artikkel.
Se nettoppslag.
Stavanger Aftenblad 25. april  ”Sjeldne gull, sølv og bronsefunn på Utstein”. Se nettoppslag.
NRK lokalen 25. april ”Fram fra jorda etter hundrevis av år”. Se oppslag.
Bygdebladet ”Fant gullring på Sørbø”. 
Se oppslag. 
P5 ”Flere viktige arkeologiske funn i helgen”. Intervju med Olle Hemdorff.
Bygdebladet 29.04.10 ”Blir tatt mer på alvor” og ”Mye spennende”. Intervju med Olle Hemdorff om de flotte gjenstandene som ble funnet på Utstein kloster. Les artikkel.
Haugesunds avis 30. april ”Ikke fremmed for detektorsøk”. Arnfrid Opedal, leder ved Avaldsnes-prosjektet, synes det ville vært spennende å gjøre et lignende detektor-funn på Avaldsnes som det på Utstein kloster. Les artikkel.

Kurser politiet
Forskning.no 14. april ”Lærer politiet arkeologiske metoder”. Nettartikkel om kurset som skal lære krimetterforskere og andre interesserte arkeologiske metoder. Kurset er et samarbeid mellom Arkeologisk museum, UiS pluss og Stavanger politiet. Les artikkel.
Stavanger Aftenblad 14. april ”Politiet skal lære av arkeologer”. Les artikkel.
RA 15. april ”Arkeologer kurser politiet”. ½ sides oppslag. Intervju med Bitten Bakke om arkeologikurset. Les oppslag her.
NRK lokalen 18:40 5. mai ”Politiet lærer av arkeologer”.  Intervju med Even Bjørdal og Bitten Bakke. Oppslag på nettet
NRK Dagsrevyen 5. mai. Se innslag, samme som på lokalen.
VG 10. mai ”Kurses i arkeologiske metoder”. Stort bilde av Sverre Bakkevig med soldemaskinen. Intervju med Bitten Bakke.
Les artikkel.

Jernaldergarden
RA 15. mai ”Rekordbesøk på Jernaldergarden”. Se oppslag.
SA 22. juni ”Hun lurer på hva de lo av på Jernaldergården”. Første side på del 2, og folk-intervju på en side med Inger Horve. Les artikkel på oppslagstavle i resepsjonen.
Vikingmarkedet
RA 19. juni ”De ekte vikingene lever fortsatt”. Om vikingmarkedet på JAG, med intervjuer med handelsreisende og Horve. Les artikkel her, side 1 og side 2.
TV Vest 19. juni morgen-tv, reportasje fra Vikingmarked – dessverre ikke tilgjengelig.
SA 21. juni ”2000 reiste 1000 år tilbake i tid”. Første side på del 2 og to påfølgende sider. Om Vikingmarkedet som ble holdt i helgen, og om alle de 2000 besøkende, akivitetene + intervju med husfrue Horve. Les artikkel på oppslagstavle i resepsjonen.
NRK morgenlokalen 18. juni, reporter på plass på garden og lager stemningsrapport der fra. Intervju med Horve og Atle Skarstein. 5 minutter. Dessverre ikke tilgjengelig.

Økologisk gård og Ullandhaug kulturpark
SA 19. mai ”Ja til økomat og Ullandhaug kulturpark”. Flertallet i formannskapet går inn for støtte til Økologisk gård og kulturpark, hvor jo JAG inngår i planene. Les artikkel.
SP vil ikke støtte forslaget.
SA 4. juni ”Økologisk gård reddet av FRP”. Økologisk gård reddes v/hjelp av stemme fra FRP. Les artikkel.

Fornminner og feltundersøkelser
SA 7. juni ”Denne har ligget nedgravd i 4000 år”.
Funn av sigd i flint på Sørbø fikk arkeologeneSørgaard og Nistad til å juble av glede. Les artikkel. Se nettoppslag.

Bygdebladet 10. juni ”Fant gårdsanlegg”. Feltleder Even Bjørdal og Olle Hemdorff har funnet langt mer enn forventet ved Kvernevikveien. Les artikkel.
NRK Norge i dag og NRK lokal-tv 8. juli ”Arkeologer på kne”. 2 minutters innslag om den funnrike utgravingen ved Kvernevikveien på Tasta. Se innslag. 14 minutter ut i sendingen.

Solabladet 10. juni ”Gravestart på Jåsund etter ferien”. Arkeologene må bare gjøre seg ferdig først. Les artikkel.
Solabladet 15. juni ”Du kan gjøre perlefunn”. Flott forside og to påfølgende sider. Om utgravingene på Myklebust, gravfunnet og Åpen dagen. Les artikkel: forside, side 2 og side 3.
SMiS, studentmediene i Stavanger, 14. juni ”Åpen dag på utgravingsfelt på Sola”.
RA 6. juli ”Har gjort 10 000 funn”.  Andre Nilsen som RA-forside-gutt på Jåsund. Intervju med Hilde Fyllingen. Se forside, les artikkel.

Haugesunds avis 28. juni ”Jernaldergård i Skåredalen”.  Det er funnet rester etter langhus i Fedjedalen – i Haugesundsområdet vet man lite om bosetning i jernalderen. Les artikkel: Forside, side 2 og side 3.
Haugesunds avis 29. juni ”Historien må omskrives”. Historiker og museumsdirektør Mads Ramstad i Haugalandmuseene mener Haugesunds historie må utvides med mange hundre år. Les artikkel.
Haugesunds avis 5. juli ”Ønsker å bevare tomt”. Utbygger vil justere litt på reguleringsplanen for å bevare kulturminner. Les artikkel.

Agder 23. juni ”Rogaland sørligste gravhaug”. Tore Helge Olsen har undersøkt grunneier Roy Logs steinhaug. Les artikkel.
SA 23. juni ”Spennende funn av gravhaug”. Tore Helge Olsen er 99% sikker på at det er en tidligere uregistrert gravhaug som er funnet i Sokndal. Artikkel ikke digitalt tilgjengelig.
Dalane Tidene 28. juni ”Fant gravhaug fra bronsealderen”. Tore Helge Olsen har undersøkt grunneier Roy Logs steinhaug. Les artikkel.
Stavanger Aftenblad 9. juli ”Offersted eller fandens spillebord?” Sommertorget leter etter mystiske steder i Rogaland og nevner i den forbindelse steinkonstruksjonen i Sokndal – med Tore Helge Olsen som referanse.
Agder 2. juli ”Fant fandens spillebord”. Tore Helge Olsen og grunneier Ingve Holm har vært på let etter fornminner i Målsheia i Sokndal. Les artikkel.

Sandflukt
UniverS FOU-rapport ”Sand som flyge kan” – artikkel basert på AmS-Skrifter 21av Lisbeth Prøsch-Danielsen og Lotte Selsing, skrevet av frilansjournalist Berit Ellingsen. Les artikkel, side 35.
Forsking.no ”Sand som flyr” – samme artikkel publisert her.

Tordensteiner
Artikkelen ”Tordensteinmønsteret” som stod i førre UniverS er blitt oversatt til engelsk og er blitt publisert på en rekke internasjonale forskningsnettsteder. Blant annet disse:
www. sciencedaily.com og www.archaeologydaily.com:

Doktorgrad
RA 20. april ”Sørheim disputerer fredag”. Les artikkel.
Morgenbladet 2-8. juli Doktoren svarer ”Byen ble Bergen, og varen var fisk”. Intervju med Sørheim. Les artikkel.
SA 24. juni ”Doktorgrad om bosetningsarkeologi”. Presentasjon av Helge Sørheims doktorgrad, samt personlia.

Diverse
Museumsnytt 13. april ”Ny giv for arkeologisk museum”. Artikkel om endringene for AM ved å bli et universitetetsmuseum, konsekvenser og goder ved å bytte departement og lignende. Intervju med Harald Jacobsen.
Forskningsforum april. Samme artikkel på trykk som i Museumsnytt.
Vårt land 26. april ”Pakker ned kunstskatter”. Artikkel og web-tv:  Intervju med Anne Ytterdal, om blant annet restaureringen av apostelstatuene fra 1634.
SA 28. mai ”Knoll og Tott gir seg i fylket”. Jarle Braut, mangeårig medlem i AmS-styret, trekker seg fra fylkespolitikken og trekker fram UiS-AM sammenslåingen som noe av det han er mest stolt av å ha fått være med på. Les artikkel.
SA 5. juni ”Lærerik miljøverndag i sentrum”. AM var med og markerte Verdens miljøverndag. Intervju med Ellen Hagen. Les artikkel. 
Klima 3-2010 ”Sårbare landemerker i fjæra”. Artikkel skrevet av Nitter, Selsing og Elvestad. Om lokalisering og bevaring av maritime kulturminner og anløpsplasser. Les tilsvarende artikkel på Ciceros nettside.

Av interesse
Bygdebladet 31. mars ”Arkeologene er i gang.” Rogaland Fylkeskommune gjør forundersøkelser på Goa i Randaberg kommune. Les artikkel.
HA 24. juni ”Hugin skanner Avaldsnes”. ”Superøyet” Hugin skal skanne Avaldsnes. Les artikkel.
Aftenposten 8. juli ”Vern kan stanse utgraving”. Om utsettelsene av utgravingene på Avaldsnes. Dagfinn Skre håper Riksantikvaren snarlig bestemmer seg – for at Kongsgård-prosjektet kan fortsette. Les artikkel.

17. januar - 18. mars 2010 
Flere medier 9-10. februar. En turgåer oppdaget et skjelett i sanden på Borestranden. Politiet og Arkeologisk museum ble tilkalt, da sanden var såpass frossen at det var vanskelig å si om skjelettet var av et menneske eller dyr. Sean Dunham trodde først at skjelettet var av en sau, men det viste seg til slutt å være en sel. Se blant annet oppslag i Aftenbladet ”Skjelettet stammer fra et dyr” Jærbladet ”Skjelett var sel”, VG ”Skjelett på strand stammet fra dyr” , TV2 , NRK .

Utstein Kloster

Stavanger Aftenblad 27. februar ”Kjempesprekk for abbedens hus”. Abbedens hus på Utstein Kloster er blitt tre gangers så dyrt, håpet er nå at Tom Tvedt, som er styreleder i Utstein Kloster-stiftelsen greier å få finansiering slik at prosjektet kan bli ferdigstilt. Les artikkel her.

SA 11. mars ”Oppsiktsvekkende at klosteret ikke får nasjonal støtte til drift”. Middelalderforsker Torstein Jørgensen ved UiB sier at Utstein Kloster har nasjonal verdi, og beklager at klosteret er blitt en kasteball som ingen tar ansvar for. Les artikkel her.

SA 12. mars ”- Legg Utstein Kloster til Universitetet”. Politiker og tidligere styreformann Jarle Braut mener det er naturlig at klosteret legges under UiS, og det dermed vil utløses statlige midler. Les artikkelen her.

Diverse
SA 29. januar ”Sunnare og søtare Jærert”.  Sverre Bakkevig intervjuet om næringsinnholdet i Jærerten. Fylkeskommunene gir BU-midler slik at prosjektet i regi av Jærmuseet kan holde fram. Jærerten har mindre fett, mer protein og kostfiber. Den er altså mye sunnere! Les artikkel her.

SA 12. februar ”De klimakranglet i stinn brakke”. Interessen for klimaoppgjøret mellom kjemiprofessor og forskningsdirektør Ole Henrik Ellestad og Cicero-sjefen i torsdag kveld var enorm. Mange måtte snu i døra og slapp ikke inn i det overfylte auditoriet på Arkeologisk Museum. Les artikkel.

RA 20. februar ”Arkeologisk mysterium”. Om gaven Arkeologisk museum fikk tidligere i uken. Harald Jacobsen ble intervjuet om den flotte tegningen – og håper giveren tar kontakt med museet. Les artikkel.

SA 22. februar ”Per Inge oppdaget Kina før Marco Polo”. Per Inge Torkelsen lurte arkeologene og hele verden da han plasserte gamle kinesiske mynter i jordlag ved arkeologisk utgraving ved torgterrassen ved Domkirken i 1968. Les artikkel.

NRK Rogaland lokalen 5. mars ”Må utsette utgravinger.” Hovedoppslag nyhetene. 5 min. Olle Hemdorff intervjuet sammen med tiltakshaver angående utsettelse av arkeologisk utgraving på grunn av været. Arkeologisk museum må utsette utgravingene blant annet ved Myklebust. Hør innslag.

SA 13. mars ”Jærens eldste bygg blir gjort klar for nye år”. Det viser seg at Orre kirke er fra rundt 1280. Geir Magnussen er intervjuet i forbindelse med befaring av den gamle kirkeklokken, som nå skal restaureres på AM. Les artikkel her.


Runeutstillingen
Illustrert vitenskap Historie 3 ”sms på runer”. To siders bildereportasje fra rune-utstillingen. Se oppslag i på tavlen ved resepsjonen.

RA 25. februar ”Arkeologisk vinterferie”. Runar fikk gratis inngang til rune-utstillingen fordi han har et runenavn. Intervju med Ellen Bøe om alle de kjekke aktivitetene ungene kunne gjøre på AM i vinterferien. Les artikkel.

Isbrodder
NRK Rogaland 2. mars 18:40 ”Isbrodd frå vikingtiden”. Funnet av isbrodd fra graven på Øksnevad fikk mye oppmerksomhet. Intervju med Olle Hemdorff og Trond Meling fra RFK – som ikke var helt enige i om brodden var laget til mann eller hest. Se innslag, 9 min. ut i sendingen.

Norge i dag 2. mars, samme oppslag.

P2 Her og nå 2. mars. Intervju med Olle Hemdorff i studio, 7 min. Om funnet av isbroddene på Øksnevad. Opptak dessverre ikke tilgjengelig.

Direktørbytte
Notiser i SA og RA om utlysning av direktørstilling + at Arne Johan Nærøy er fung. direktør fra 1. mars.
RA 5. mars ”Takker for seg”. Intervju med avtroppende direktør Harald Jacobsen. Les artikkel her.

NRK Rogaland formiddagslokalen 5. mars. Harald Jacobsen i studio, 10 min. Jacobsen har sin siste arbeidsdag på AM. Hør innslaget, 8 min. ut i sendingen.

UniverS 1 2010 + Forsking.no
”Finner fortid i fjæra” s. 24-26. Kunnskap om vindretninger og bølgeforhold kan fortelle arkeologene hvor våre forfedre ferdes til sjøs og ankret opp. En ny metode skal endelig gi kulturminner i fjæresteinene oppmerksomhet. Intervju med Marianne Nitter, om klima og vær + samarbeidet med Lotte Selsing og Endre Elvestad.

”Tordensteinmønsteret” side 21-23. I 2005 undersøkte arkeologene en grav på Avaldsnes på Karmøy, antatt fra yngre jernalder, det vil si fra 600 til 1000 e.Kr. Arkeolog Olle Hemdorff o g arkeologen Eva har forsket på eldre funn i yngre graver.

Bofu
NRK Morgenlokalen 8. mars ”Arkeologisk museum må kutte fire ekstra årsverk”. I forbindelse med Bofu-innstillingene og styrepapirene som ble offentliggjort same dag, var hovedoppslaget på NRK Rogaland at AM måtte kutte fire ekstra årsverk. Innslag dessverre ikke tilgjengelig i NRK-arkiv.

SA 13. februar ”Krangel om språkfagene en god ting”. Sak om UiS-styremøte hvor Bofu-sakene ble behandlet. Forslaget til nedleggelse av språkfagene ble omgjort, mens innstillingen vedr. Arkeologisk museum ble vedtatt. I artikkelen står det at AM mister sju stillinger – og er den store taperen i Bofu-prosessen. Les sak her.

Forskerforum 19. februar ”Museet er taperen”. Notis. Arkeologisk museum må kutte sju faste årsverk, og står fram som den store taperen etter at styret ved UiS vedtok omfattende nedskjæringer i budsjettet.

SmiS 4/Nettavisen Ullandhaug ”Dramatiske kutt for Arkeologisk museum”. Intervju med Harald Jacobsen om UiS-styrevedtaket om å kutte opptil 7 årsverk innen 2012. Se oppslag nettavis.

 Av interesse
Gjesdalbuen 21. januar ”Gang og sykkelstien et skritt nærmere”. Plan og økonomiutvalget har godkjent den nye traseen ved Dirdalselven. Planen er å ferdigstille den nye gang- og sykkelveien i løpet av året. Les artikkel her.
Haugesunds avis 29. januar ”Krever utgraving”. Riksantikvaren krever undersøking på Perestranda i Karmøy før boligbygging tar til. En gravhaug og en kokegrop skal undersøkes. Les artikkel her.
Solabladet 4. februar ”Kan være fredet jord”. Fylkesrådsmannen krever kulturhistoriske utgravinger ved området rundt Hundasteinen ved Hafrsfjord. Sola Brettseilerforening ønsker å bygge nytt klubbhus. Les artikkel her.
Bygdebladet 25. februar ”Venter på vår”. Fylkeskommunen ved arkeolog Malin Kristin Aasbø venter på våren slik at de kan starte arkeologiske utgravinger ved Goa. Les artikkel her.
Museumsnytt 1 ”Får vi et AM-utvikling?” ABM-utviklings biblioteksoppgaver skal i hovedsak overføres til Nasjonalbiblioteket. Men hva nå med arkivsektoren og museumssektoren? Får vi et nytt NMU (Norsk Museumsutvikling), eller blir det et AM-utvikling? Les artikkel.  
Museum NRK P2 ”Ny arkeologi” Alt som ligger i kulturlagene dypere ned enn reformasjonen er automatisk fredet i Lov om Kulturminner. Det som er nyere har ingen slik fredning og forsvinner ofte med gravemaskin når arkeologene er på feltarbeid. Hør innslag.
Solabladet 2. mars ”Oppgraderer fornminnet Tjora-korsene”. Det skal lages parkeringsplass og sti til Tjora-korsene. Riksantikvaren ønsker befaring før arbeidet tar til.
Solabladet 2. mars ”Snødehenge”. Hva er det som står i hagen til familien Kristiansen Engelsvoll på Snøde ved Tananger? Er det et ”mini-Stonehenge”? Les artikkel her.
Jærbladet 10. mars ”Gravhauger kan stoppe ballen”. Ny fotballløkke på Vardheia i Time kommune planlegges på et område hvor det er registrert gravhauger. Les artikkel her.
Rogalands avis 9. mars ”Vil ha flere med i vikingbåtmiljøet”. Engøyholmen Ro- og råseillag ønsker å rekruttere flere vikingbåtentusiaster. Les artikkel her og side 2.
Bygdebladet 11. mars ”Hanasand blir en viktig havn”. RFK har varselet arkeologisk registreringer før havnen på Rennesøy kan bygges. Les artikkel her og side 2.

AM i media 1. januar - 16. januar
Rogalands avis 4. januar ”Viking for en dag”. Oppslag 1 side. Om rune-utstillingen og aktivitetsrommet. Stort flott bilde av barn og mor i steinalderteltet, og lite bilde og intervju med Inger Horve og museumsvert Karen Marie Gunnerud.
Les artikkel på oppslagstavlen i resepsjonen.

SMiS nr 1 2010 – ”Godt nytt år, studenter”. Kommentar av Harald Jacobsen. AM skal ha fast kommentarspalte i studentavisen SMiS, to ganger i semesteret. Les artikkel  , side 24.

Solabladet 5. januar ”En mottakelse til det bedre”. Niall Armstrong ble invitert til nyttårsmottakelse i Sola kommune, og hadde en presentasjon av Tjora-utgravingen for godtfolket.  Les artikkel.

Av interesse:
SA 11. januar ”Domkirketårn vil koste 6.1 mill.” Det blir muligens arkeologiske undersøkelser i forbindelse med restaurering av tårnet i domkirken. Her sakset fra artikkelen: Stavanger Domkirke er den best bevarte katedralen fra middelalderen i Norge. På grunn av helt spesielle krav til kvalitet på restaureringsarbeidene, er det et møysommelig arbeid både å planlegge og budsjettere oppussingen. Arkitektene er derfor nøye med å presisere at det fortsatt er flere usikkerhetsmomenter til stede. Blant disse er hvorvidt det er behov for å drenere rundt tårnet og om det vil dukke opp arkeologiske funn når man tar fatt på arbeidene. 
Les artikkel.

Gjesdalbuen 15. januar ”Foreslår ny gangtrasé i Dirdal”. Det ser ut til at det ordner seg med gang- og sykkelsti i Dirdal – ny trasé ved elva er nå foreslått av rådmannen. Les artikkel.

Jærbladet 15. januar ”Kulturhistorisk bokverk for Hå”. I løpet av fem år skal det skrives tre bøker på til sammen 1500 sider om Hå. Bokverket blir skrevet av flere kjente forfattere, deriblant skal Bjørn Myhre skrive om bosetningshistorien på Jæren.
Les artikkel.

 


Sist oppdatert av (03.11.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Stavanger Aftenblads forside på del 2 28. juli - fra vikingutstillingen på Arkeologisk museum.