Et streiftog i tid og rom – årets feltundersøkelser


Tirsdag 20. oktober kl. 18.30 forteller arkeolog Olle Hemdorff om årets feltsesong i regi av Arkeologisk museum.

Årets arkeologiske undersøkelser har funnet sted på Nord-Jæren og i Ryfylke og har gitt flere oppsiktsvekkende resultater. Det er funnet et fullt gardsanlegg med graver fra folkevandringstid på Sørbø i Sandnes, og hus fra slutten av steinalder på Tjora i Sola, i tillegg til fire andre undersøkelser med viktige funn. Fri entré.

 


Sist oppdatert av (16.10.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Utgravingen på Øksnevad i sommer, hvor blant annet tre vikingtidsgraver ble funnet.
Utgravingen på Øksnevad i sommer, hvor blant annet tre vikingtidsgraver ble funnet.

Utgravingen på Tjora, som startet i 2008, er nå avsluttet.