Moderne museum i gammelt meieri


Statsbygg markerer Kulturminneåret 2009 med arrangementer over hele landet. Bygget som huser Arkeologisk museum var opprinnelig et meieri - Frue Meieri på Våland ble bygget i 1927. I anledning Kulturminneåret inviterer Statsbygg og Arkeologisk museum til åpen dag på museet tirsdag 21. april fra kl. 17.00 - 19.30.

Dørene inn, opp og ned til det gamle meieret åpnes. Bli med inn i konserveringsavdelingen og se hvordan skjøre gjenstander som sverd og smykker behandles og konserveres. Bli med opp i den naturvitenskapelige lab'en og se hvordan fossilt plantemateriale analyseres. Bli med ned i magasinet i kjelleren hvor spennende funn hentes fram og fortelles om. Statsbygg, arkeologer, naturvitere og formidlere tar dere med på rundtur i museet.
 
Statsbygg byr på gratis kaffe og is!
 
For mer informasjon kontakt driftsleder Jostein Mæhle tlf. 916 25 290.
 

Sist oppdatert av (20.04.2009)

Skriv ut artikkel print symbol
Bygget som huser Arkeologisk museum var opprinnelig et meieri
Vor Frue Meieri startet iskremproduksjon allerede i 1929.

Det gamle meieriutsalget i 1929. I dag er dette publikumsarkivet på Arkeologisk museum.