Tilstandsrapporten for høgare utdanning 2017


Tysdag 9. mai offentleggjer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Tilstandsrapporten for høgare utdanning 2017. Du kan fylgje offentlegjeringa direkte frå klokka 09.30.

Rapporten kjem kvart år og viser korleis utviklinga i norsk høgare utdanning er – både i statlege- og private universitet og høgskolar.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil trekke opp dei store linjene, og fortelje korleis det står til i høgare utdanning no samanlikna med tidlegare år. Representantar frå sektoren vil kommentere funna og peike på utfordringar.

Sjå programmet for offentleggjeringa (pdf).

Offentleggjeringa av rapporten blir strøymd på regjeringen.no/kd.

Tekst: Elin Nyberg

 

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (09.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).