EVU og NettOp sammen til en enhet


EVU, UiS’ avdeling for etter- og videreutdanning og avdelingen for digitale læremidler, NettOp, er slått sammen til en enhet.

Sammenslåingen kom i stand fordi både EVU-ansatte og tidligere leder for EVU, Elisabeth Faret som nå er næringssjef i Rogaland fylke, vurderte at det ville være strategisk riktig.

Naturlig 

Atle Løkken, tidligere leder for NettOp og nå leder for den sammenslåtte enheten, tente umiddelbart på ideen. 

-  Det er naturlig at en enhet som driver med etter- og videreutdanning allierer seg med en enhet som har digitalisering som oppgave. Mens vi venter på utfallet av OU-prosessen er dette også en hensiktsmessig organisering når EVU skulle ha ny leder, sier han.

Stor suksess

EVU har vært en stor suksess, med svært etterspurte kurs, men mye av suksessen har vært knyttet til stor betalingsvilje i et godt regionalt bedriftsmarked. 

Med oljenedturen kom en nedgang på dette området. 

Tilbud til flere

-  Nå ønsker vi å bruke digitale løsninger for å kunne tilby kursene til flere og utvide markedet til å bli nasjonalt, og for mange av tilbudene også internasjonalt, sier Atle Løkken.

Han forteller at det har kommet mange henvendelser fra Europa. Utfordringen er at det nå bare tilbys seminarbaserte kurs på campus. For å nå ut trengs også nettbaserte tilbud: 

-  Vi har for eksempel fått henvendelser om Master of Technology and Operations Management som undervises på engelsk. Master i risikostyring og sikkerhetsledelse og mange av enkeltemnene i executive MBA er også interessante både nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Hjelp til å kvalifisere seg

Behovet for etter- og videreutdanning er imidlertid fortsatt stort også i Rogaland. 

Forskning fra Handelshøgskolen ved UiS har vist at kompetansenivået i Rogaland er lavere enn i mange andre fylker. Mange har nemlig avbrutt utdannelsen for å gå ut i jobb i et sterkt arbeidsmarked. 

-  Vi ser for eksempel at mange ikke er kvalifisert for å komme inn på masterprogrammene våre. Derfor utvikler vi nå et tilbud av enkeltemner til de som trenger det for å kunne kvalifisere seg til opptak på våre erfaringsbaserte masterprogram, sier Løkken. 

Tilbyr flere enkeltkurs

-  Fremover kommer vi til å fokusere mer på emnene i studieprogrammene enn programmene i seg selv. I et endret marked tror vi terskelen for å starte på en utdanning da vil være lavere. Enkeltemnene kan fremdeles inngå i et program som leder til en grad, enten vi tilbyr dem på campus eller nett, sier Løkken.

Han har tro på at fokus på enkeltemner i stedet for hele mastergrader vil styrke etter- og videreutdanningen ved UiS i en tid med økt konkurranse på feltet. Den økte konkurransen skyldes blant annet de mange sammenslåingene i universitets- og høgskolesektoren.

Misunner UiS NettOp

Det faktum at UiS allerede har en egen enhet for digitale læremidler som kan hjelpe faglige ansatte i utviklingen av nettundervisning, gir UiS en fordel i forhold til mange andre etter- og videreutdanningstilbud i sektoren. 

-  I dag er vi nesten alene om dette tilbudet, sier Løkken.

Andre institusjoner i UH-sektoren har gitt uttrykk for at de misunner UiS denne ressursen, og ønsker å opprette noe tilsvarende selv.

-  Med hjelp av NettOp-EVU er det også mulig å prøve ut nye undervisningsopplegg og emner som etter- og videreutdanning før de eventuelt etableres i den vanlige studieporteføljen, tipser Atle Løkken.

Tekst: Elin Nyberg

 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (03.04.2017)

Skriv ut artikkel print symbol
Atle Løkken, leder NettOp-EVU, Universitetet i Stavanger
Atle Løkken leder den sammenslåtte enheten NettOp-EVU.