Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren


En gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet legger i dag, onsdag 6. januar, fram en rapport om hvordan de mener organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre.

Gruppen, som består av Svein Gjedrem (leder) og Sven Ole Fagernæs, overleverer sin rapport Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag klokken 14.00. 

Følg overrekkelsen av rapporten til kunnskapsministeren live kl. 14.00 på Nett-tv.  

Gjedrem og Fagernæs har hatt som oppgave å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter, og organiseringen av oppgavene utenfor departementet.

På bakgrunn av vurderingene, vil de gi anbefalinger om framtidig organisering som skal legge til rette for:

  • God og konsistent måloppnåelse i kunnskapssektoren.
  • Utdanning og forskning av høy kvalitet.
  • Sektorens og samfunnets behov nå og i framtiden.
  • Effektiv ressursbruk.
  • Styring, ledelse og ansvarliggjøring.
  • Et klarere skille mellom policyutvikling, forvaltning, tjeneste­produksjon og tilsyn. 

Sist oppdatert av Karen Anne Okstad (06.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Portrett av Torbjørn Røe Isaksen.
I dag klokken 14 får kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overlevert en rapport med forslag til ny organisering av kunnskapssektoren.