EpN - Spørsmål ofte stilt


På denne siden vil vi legge ut svar på aktuelle spørsmål om EpN. Vi vil også prøve å holde siden oppdatert i forbindelse med eventuelle feil i EpN etterhvert som de blir oppdaget.

 

Time-out: Hvorfor blir man logget av EpN etter kort tid med inaktivitet?

Svar:  Man blir logget av etter relativt kort tid. Vi har sendt ønske til Usit (som drifter EpN) om at tiden man kan  være pålogget EpN uten aktivitet forlenges. Vi anbefaler at man under redigering av emner i EpN alltid lagrer endringer gjort i et felt etter hvert.


Ugyldige verdier: Hvorfor får man opp ugyldige verdier i form av oransje varseltrekanter?Svar:
Dette er en feil i EpN. Disse ugyldige verdiene burde ikke vises i EpN og man må bare se bort i fra dem. Forhåpentligvis vil det bli fikset ganske snart. Eksempel på slike ugyldige verdier: Et emne ligger ofte knyttet til både aktive og utgåtte studieprogram. De utgåtte studieprogrammene vises som ugyldige i EpN og man får opp de oransje varseltrekantene.


Tomme felt: Hvorfor vises ikke eksisterende verdi i foreksempel vurderingskombinasjon og undervisningstermin som standardverdi (se bilde)?

Svar:
Nå må man trykke på det lille arkikonet oppe til høyre for standardfeltet for å se eksisterende verdier (originalverdi hentet fra FS), og hvis disse skal endres må man beskrive endringene i det tomme feltet. Vi har sendt ønske om at eksisterende verdi (på eksempelvis vurderingskombinasjon og undervisningstermin) vises som standardverdi, og at en heller må beskrive endringer i et eget felt hvis det skal være endringer i eksisterende verdi.
 


Sist oppdatert av Lene Hettervik (25.11.2013)

Skriv ut artikkel print symbol