NORPART


Det overordnede målet med The Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation - NORPART er å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet på Master og PhD nivå .

NORPART  er først og fremst et program for internasjonalt samarbeid og mobilitet, i motsetning til NORHED som er et kapasitetsbyggingsprogram forvaltet av Norad. NORPART erstatter Kvoteordningen, som er under utfasing fra studieåret 2016/17. 

Programmet skal føre til:

  • styrkede partnerskap for utdanning og forskning mellom utviklingsland og Norge 

  • økt kvalitet og internasjonalisering av studieprogram ved deltakende institusjoner

  • økt mobilitet av studenter fra utviklingsland til Norge, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

  • økt mobilitet av studenter fra Norge til utviklingsland, inkludert mobilitet i tilknytning til praksis

Det foreligger en liste over 39 land, som alle er blant samarbeidslandene for norsk bistand. Listen over land tar utgangspunkt i fokuslandene for norsk utviklingssamarbeid samt utviklingsland med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. 

Neste utlysning er ventet våren 2018. NORPART-utlysningen finnes på SIU sine nettsider.  For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Magdalena Brekke (Institusjonskoordinator for NORPART) eller med Internasjonalt kontor sine internasjonale koordinatorer .


Sist oppdatert av Bente Dale (19.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol