Utdanning og undervisning ved UiS


På disse sidene ligger informasjon knyttet til utdanning, undervisning, studieadministrasjon og retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid.

Målgruppe for dette området på ansattsidene er vitenskapelig personale med undervisningsoppgaver og studieadministrativt personale.

Her er samlet formelle retningslinjer som gjelder for arbeid med studieprogram, informasjon og ressurser knyttet til videreutvikling av undervisning, råd og tips for både arbeid med studieprogram og for undervisning.

Området vil være i utvikling og skal bygges ut over tid.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (29.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol