Offentlig journal ved UiS 11.01.2018


Offentlig journal ved UiS 11.01.2018


Sist oppdatert av Janne Johnsen (12.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Universitetets offentlige postjournal er publisert på disse sidene. Postjournalen legges ut på i løpet av virkedagen etter registreringsdag, og ligger tilgjengelig i tre måneder.
For nærmere informasjon rundt journalføring og offentlig journal, se nedenfor.

Ønsker du å bestille dokumenter fra postjournalen, vennligst hent bestillingsskjema her. Skjema på nynorsk kan hentes her. Utfylt skjema sendes pr. e-post post@uis.no eller telefaks 51 83 10 50.

Les mer