Offentlig journal ved UiS 28.12.2017 - 02.01.2018


Offentlig journal ved UiS 28.12.2017 - 02.01.2018


Sist oppdatert av Janne Johnsen (04.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol

Universitetets offentlige postjournal er publisert på disse sidene. Postjournalen legges ut på i løpet av virkedagen etter registreringsdag, og ligger tilgjengelig i tre måneder.
For nærmere informasjon rundt journalføring og offentlig journal, se nedenfor.

Ønsker du å bestille dokumenter fra postjournalen, vennligst hent bestillingsskjema her. Skjema på nynorsk kan hentes her. Utfylt skjema sendes pr. e-post post@uis.no eller telefaks 51 83 10 50.

Les mer