Læringsmiljøutvalgets aktiviteter


Her finner du lenker til utvalgets møter og til andre aktiviteter i regi av utvalget. I menyen til høyre finner du en del sentral informasjon om utvalget og dets arbeidsområder.

Kommende aktiviteter:

  • LU-møte 22.05.2018
  • LU-møte 18.09.2018
  • LU-møte 16.10.2018
  • LU-møte 13.11.2018
  • LU-møte 12.02.2019
  • LU-møte 09.04.2019
  • LU-møte 21.05.2019

Fullførte aktiviteter:

2017:

2016:

2015 OG TIDLIGERE ÅR:

 

Mange av utvalgets saker faller inn under utvalgets løpende saksområder, planer og prosesser  .

 

 


Sist oppdatert av Stig Selmer-Anderssen (18.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol