Driftsavdelingen


Driftsavdelingen er en del av Avdeling for bygg- og arealforvaltning. Enheten er blant annet bindeledd mellom brukerne og huseierne med hensyn til bygningenes drift.

Omlag 45 personer har oppgaver knyttet til alarmer, vakthold, sikkerhet, renhold, inventar mm.

Vaktsentralen
(lokalisert i Kjølv Egelands hus, inngang syd (HOVEDINNGANG), er bemannet utenom vanlig kontortid og vil være behjelpelig med å orientere besøkende og brukere,
Vakttelefon: 518 31280, mob. 976 96 442.
 

Vaktmesterkontor: Paviljong 14, 1.etg. - øst

Tor Åge Berg (koordinator), tlf. dir. 31205/ mob. 416 49 927
Sven P. Malde -  tlf. dir. 31202/ mob. 416 49 926
Leiv J. Støve - tlf. dir. 31203/ mob. 416 49 925
Leif Grødem - tlf. dir. 31204/ mob. 416 49 924

Driftsadministrasjonen: Paviljong 14, 2.etg., telefon 518 31215, mob. 416 28 428

Leder for Driftsavdelingen: Senioringeniør Sven Andersen
Besøksadresse: Paviljong 14, 2.etg., 201
Postadresse: UNIVERSITETET I STAVANGER, Driftsavdelingen, 4036 STAVANGER
Telefon: 518 31215, mob. 416 28 428
Telefaks: 518 31212
E-post: sven.andersen@uis.no


ARBEIDSTID PÅ UiS

Byggene skal tømmes for personell før kl. 2300. Alarmene settes på dette tidspunkt. Dersom det er behov for å arbeide utover dette tidspunkt skal driftsavdelingen informeres.

Brannforskriftene forlanger at UiS skal ha en oversikt på nattetid over antall personer samt plassering i de forskjellige bygg.

Det skal sendes en mail til Driftsavdelingen ved: Sven Andersen sven.andersen@uis.no tlf. 51831215 / 416 28 428 eller Anne-Britt Fossmo anne-britt.g.fossmo@uis.no.

Denne meldingen skal være oss i hende innen kl. 12:00 den aktuelle dagen. Nattarbeid for lørdag og søndag varsles innen fredag kl. 12:00.


Har du spørsmål eller kommentarer til disse sidene? Send en e-post til anne-britt.g.fossmo@uis.no

Ansvarlig: Sven Andersen/Anne-Britt Grunnreis Fossmo


Sist oppdatert av Jon Bjelland (20.12.2017)

Skriv ut artikkel print symbol