Fakultet for utøvende kunstfag


Fakultet for utøvende kunstfag utgjør en egen campus Bjergsted, og fakultetet korresponderer med resten av aktørene i Bjergsted-miljøet, som SSO, kulturskole og videreskole og frivillige organisasjoner innen kunst og kultur.

Fakultetet utdanner musikere og dansere på et høyt kunstnerisk nivå, og befinner seg, som et tidligere musikkonservatorium, i et nettverk av andre lignende institusjoner i Europa og verden forøvrig.
Fakultetet tilbyr et vidt undervisningstilbud innen hoveddisiplinene klassisk musikk, jazz/impro og dans, i tillegg til en del andre kvalifiserende studier som blant annet PPU i skapende kunstfag, musikkproduksjon og digitale dirigentstudier. Fakultetet er også en svært aktiv forestillings- og konsertarrangør med flere hundre arrangementer i løpet av året. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid har, sammen med utdanning, et viktig fokus i fakultetets mandat og strategi.

 

Fakultetsledelsen

Morten Schelderup Wensberg
Dekan

Stig Åge Solemsli
Fakultetsdirektør

Per Dahl
Prodekan for forskning

Olaf Eggestad
Prodekan for utdanning

 

 

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (22.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
KONTAKTINFORMASJON
Administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag
 
Ekspedisjon
Studieportefølje/ kvalitet
 
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
 
Ansvarlig for rom og utstyr
Hannah Ellen Hesch

Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Fax: 51 83 40 50
e-post: bjergsted@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
4036 STAVANGER

EKSPEDISJONEN
Åpningstider:
Mandag-fredag
10:00-11:30 og 12:00-15:00
 
KONTAKTINFORMASJON
Administrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag
 
Ekspedisjon
Studieportefølje/ kvalitet
 
Studiekoordinator:
Rønnaug Bakke
 
Ansvarlig for rom og utstyr
Hannah Ellen Hesch

Besøksadresse:
Bjergsted
4007 STAVANGER

Tlf: 51 83 40 00
Fax: 51 83 40 50
e-post: bjergsted@uis.no

Postadresse:
Universitetet i Stavanger
Fakultet for utøvende kunstfag
4036 STAVANGER

EKSPEDISJONEN
Åpningstider:
Mandag-fredag
10:00-11:30 og 12:00-15:00