Det helsevitskaplege fakultet


Det helsevitskaplege fakultet ved UiS har meir enn 900 studentar og over 100 vitskaplege og administrativt tilsette.

Fakultetet tilbyr bachelor i sjukepleie, men har også tilbod om mastergrader, vidareutdanningear og doktorgrad i helsevitskap og medisin. Vi har meir enn 60 doktorgradskandidatar knytta til fakultetet.

Fakultetsadministrasjon:
Kjell Arholms hus (KA)
Telefon: 51 83 41 00

Telefaks: 51 83 41 50
Kvardagar 08 - 11.30 og 12 - 14.

Leiinga ved fakultetet
Fungerende dekan:

Kristin Akerjordet

Kontorsjef:
Arne Endresen

Kontaktperson:
Gunn Tone Ask

For meir informasjon, sjå Det helsevitskaplege fakultet på UiS sine eksterne sider


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (24.08.2017)

Skriv ut artikkel print symbol