• EØS-midlene RO

  Research project with Romania? EEA/ Norway grants call for proposals is open!

  (11.06.2018) EEA/Norway grants call for research with Romania is open now. If you are considering research activities with partners from Romania it is the right time to apply. The amount of 16.312.500 EUR is available under this call.

   
 • nfr logo

  FUNDING! 1.2 billion NOK available for innovation projects

  (29.05.2018) Are you a researcher with an innovation project involving industry partners and / or public sector? Then your project can be eligible for innovation funding from The Research Council of Norway (RCN). This fall, more than 1 billion NOK is earmarked innovative industry projects, while 125 million NOK is earmarked innovative public sector projects.

   
 • salat i petriskål

  90 MNOK for research on agriculture and the food industry. Mandatory outline deadline May 2nd 2018

  (27.04.2018) The Research council of Norway (RCN) is calling for research proposals that aim to develop new knowledge for the agricultural and food sector and generate benefits for users in the short and long term. A mandatory outline must be submitted to the call MATFONDAVTALE by May 2nd to be permitted to apply for this grant by September 12th 2018.

   
 • fabrikk i åker

  100 mnok to research on bioeconomy (BIOØKONOMI). Mandatory outline deadline May 2nd 2018

  (27.04.2018) Funding is available for bioeconomy research through the call BIOØKONOMI from the Research council of Norway (RCN). A mandatory outline must be submitted by May 2nd to be permitted to apply September 12th 2018.

   
 • EØS-midlene infoday

  Mye midler fra EØS-fondene - grip muligheten!

  (06.04.2018) Internasjonalt kontor og EU enheten arrangerer en infoday om EØS-midlene 3. mai. Representanter fra NFR, SIU og Innovasjon Norge vil presentere muligheter for fagmiljøer ved UiS til å delta i utdannings- og forskningsprosjekter.

   
 • Forskningsmidler fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) 2018

  (22.03.2018) DKNVS lyser nå ut forskningsmidler. Søknadsfrist er 1. mai 2018. Midlene skal støtte vitenskapelig virksomhet innenfor områder som er definert i det enkelte fonds/legats bestemmelser.


 • mikroskoplinse

  In need of funding for research infrastructure? Important deadline May 15th

  (16.03.2018) Funding for research infrastructure is now available through the INFRASTRUKTUR call from The Research Council of Norway (RCN). RCN will fund infrastructure from 2 – 200 mnok for infrastructure of national character that will give Norwegian research communities access to relevant, up-to-date infrastructure that supports high-quality research and innovation. A mandatory outline must be submitted by 15th of May 2018.

   
 • Kurs for PhD & Postdocs

  Ph.d.-kandidater og postdocs: kurs og arrangementer

  (15.03.2018) FIA administrerer en rekke faste årlige eller halvårlige kurs samt seminarer og workshops, som holdes med ujevne mellomrom, som er rettet mot ph.d.-kandidater og postdocs. Hensikten med tilbudet er å fremme kandidatenes profesjonelle utvikling innenfor akademiske og generiske ferdigheter og gjøre dem bedre rustet til en karriere i eller utenfor akademia.

   
 • Kurs EU NFR 2018

  Ekstern finansiering og søknadsskriving: kurs og arrangementer

  (15.03.2018) FIA forberedt seminarer og kurs for forskere som planlegger å søke ekstern finansiering. Konkurransen innen H2020 og NFR utlysningene er spesielt tøff, og FIA anbefaler alle som skal søke å delta på både seminarer og kurs slik at de er best mulig rustet til å nå opp i evalueringsprosessen.

   
 • Dr Peter Sheard

  SIGN UP! Grant proposal workshop

  (02.03.2018) Writing excellent grant proposals is very important if you want to become a successful scientist. The Research and innovation department at UIS have therefore invited Dr. Peter Sheard to give a 2-days grant proposal workshop 15th and 16th of March. Registration is now open, and we especially encourage everyone who plans to apply for FRIPRO in 2018 or 2019 to attend this workshop.

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 25 artikler
 
Forsknings- og Innovasjonsavdelingen

Forskningsdirektør:
Troels Gyde Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63

Seniorrådgiver:
Bitten Lunde
Telefon:51 83 27 63

Seniorrådgiver EU:
Kyrre Aas
Telefon: 51 83 30 36

Rådgiver EU:
Vilija Duleviciute
Telefon: 51 83 25 85

Rådgiver EU:
Karelle Ingrid Gilbert-Soni (permisjon)
Telefon: 51 83 42 97

Rådgiver EU økonomi:
Katrine Peck Sze Lim
Telefon: 51 83 19 25

Rådgiver NFR:
Kristin Aaser Lunde
Telefon: 51 83 18 43

Kontraktsrådgiver:
Michael Brune
Telefon: 51 83 30 55

Spesialrådgiver innovasjon:
Per Ramvi

Rådgiver forskerutdanning:
Robert Radu
Telefon: 51 83 24 44

Rådgiver forskerutdanning:
Lene Myhren
Telefon: 51 83 25 02

KURS OG SEMINARER


 


Eksterne forskningsmidler