Utlysing av forprosjektmidlar i Regionale Forskningsfond Vestlandet


Utlysinga av forprosjektmidlar med frist 17. oktober i RFF Vestlandet er no aktivisert

 Sjå heimesidene til Regionale Forskningsfond Vestlandet


Sist oppdatert av Karoline Høibo (11.09.2012)

Skriv ut artikkel print symbol
Cristin

Cristin - Current Research Information System In Norway - er forskningsdokumentasjons-
systemet ved UiS.