Kurs i Felles Studieadministrativt system (FS)


Kurskalender og dokumentasjon:

Se beskrivelse av kurset nedenfor. Ta kontakt med fs-hjelp@uis.no dersom det er behov for nye kurs og flere kurs. Vi anbefaler at alle saksbehandlere kommer på relevante kurs årlig, sett bort fra grunnkurs og introkurs, da nye rutiner og oppdateringer blir presentert.

Kursoversikt sist oppdatert: 12.03.2018

Kurstype

Tid og sted

Påmelding

Webinar 

 

 

 Webinar om utdanningsplaner i FS

Tid og sted: 20. mars 2018 10:00 - 11:00, Går her for nettside

Målgruppe: Alle som jobber med utdanningsplaner. FS-kontoret har satt opp et lite kontorrom AR V-224. Gi oss beskjed om du vil være med på fellesvisning, da dette er et lite rom.

 

 

 

Påmelding

 

Webinar om General Data Protection Regulation (GDPR)

Tid og sted: 22. mars 2018 10:00 - 11:00, AR  G-101

 

Målgruppe: alle

 
 

Etterutdanning - AVLYST

 

 19. april
 

Sanksjoner og RUST

 

 Mai

 

 

Instruksvideo

 

 

Info:

Kursets hoveddel omhandler godkjenningsmodulen (eksamener tatt ved andre institusjoner som studenter får innpasset i sitt studieløp ved UiS) og de arbeidsoppgaver som må gjøres i denne modulen, samt hvilke endringer som må legges inn i studentens studieplan.

Du kan se en instruksjonsfilm (laget av Usit) med en gjennomgang av den nye godkjenningsmodulen og den finner du her: https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/instruksjonsfilmer/

 

 

og godkjenning av eksterne emner i plan

 

          Kommer i slutten januar 2019 

Påmeldingsfrist 25. januar 2019
  Obligatorisk samling om vedlikehold og kontroll av utdanningsplaner til klargjøring av vitnemål: Hvert år arrangerer FS-kontoret et obligatorisk samling (Inkl. lunsj) hvor en har hovedfokus på det arbeidet som må gjøres for at utdanningsplanene skal bli godkjent av kvalifikasjonskontrollrapporten i FS. Dette for at arbeidet med utskrifta av kvalifikasjoner skal gå enklest mulig og gjennomstrømmingen av studenter på programmene skal gjenspeiles mest mulig korrekt.
Vi starter med å gjennomgå koblinger som må være på plass i FS for å kunne kontrollere utdanningsplanene, ser på relevante rapporter og rutiner og hvordan man kan rette opp utdanningsplaner som inneholder feil.
 

13. september 13-15. HL A-117

 Påmelding introkurs
 

Introkurs: Første introduksjon til Felles Studentsystem (FS) hvor en lærer om grunnleggende funksjoner i FS slik som bilder, rutiner og rapporter, FS' oppbygning og historie og sammenhengen mellom FS og andre system.

 
14 september 13 -15. HL A-117 Påmelding grunnkurs
  Bygger på introkurset og skal gi innsikt i grunnleggende registrering og saksbehandling i FS. Kurset dekker de fleste funksjonene som ligger til rollene FS_PERSONSTUDENT1  og FS_STUDIE1.

 

 

Workshop

Worskshop i statestikk og analyseverktøyet Tableau planlegges i mai 2018

Les mer om Tableau her

Alle ansatte ved UiS har tilgang til datavarehust. Logg på her: http://ansatt.uis.no/utdanning-2/statistikk/statistikk-article121688-21537.html

 


Ved spørsmål: send en e-post til fs-hjelp@uis.no

FS-kursmanualer finner du på fellesområdet: G:\common01\Alle-UiS\FS\Lokale kurs- og rutinebeskrivelser - FS eller på lenken på FS ansattside.

Beskrivelse av kurs:

Webinar: Ceres holder flere webinarer i semesteret. Her kan du logge inn og se direktesendt kurs på din egen PC. Trykk på lenken til det aktuelle webinaret for å få mer informasjon. Hvis det er tema som er aktuelle å se sammen, booker FS-kontoret rom på campus og inviterer til fells visning av kurset med diskusjon etterpå.

Introkurs: Første introduksjon til Felles Studentsystem (FS) hvor en lærer om grunnleggende funksjoner i FS slik som bilder, rutiner og rapporter, FS' oppbygning og historie og sammenhengen mellom FS og andre system.

Grunnkurs:  Bygger på introkurset og skal gi innsikt i grunnleggende registrering og saksbehandling i FS. Kurset dekker de fleste funksjonene som ligger til rollene FS_PERSONSTUDENT1  og FS_STUDIE1.

Godkjenning/innpass: Kursets hoveddel omhandler godkjenningsmodulen (eksamener tatt ved andre institusjoner som studenter får innpasset i sitt studieløp ved UiS) og de arbeidsoppgaver som må gjøres i denne modulen, samt hvilke endringer som må legges inn i studentens studieplan. Link til instruksjonsfilm: https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/instruksjonsfilmer/

Oppgavebehandling: Kurset tar en gjennomgang av hvordan en bør registrere master- og bacheloroppgaver i FS for å utnytte den funksjonaliteten som finnes. Vi ser på registreringsbilder og hva studenten kan gjøre selv via StudentWeb og relevante rapporter. Se rutinebeskrivelse her.

Obligatorisk samling om vedlikehold og kontroll av utdanningsplaner til klargjøring av vitnemål: Hvert år arrangerer FS-kontoret et obligatorisk samling (Inkl. lunsj) hvor en har hovedfokus på det arbeidet som må gjøres for at utdanningsplanene skal bli godkjent av kvalifikasjonskontrollrapporten i FS. Dette for at arbeidet med utskrifta av kvalifikasjoner skal gå enklest mulig og gjennomstrømmingen av studenter på programmene skal gjenspeiles mest mulig korrekt.
Vi starter med å gjennomgå koblinger som må være på plass i FS for å kunne kontrollere utdanningsplanene, ser på relevante rapporter og rutiner og hvordan man kan rette opp utdanningsplaner som inneholder feil.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (06.04.2018)

Skriv ut artikkel print symbol