Undervisningsterminer for studieåret 2015 - 2016


Utdanningsutvalget har fastsatt følgende undervisningsterminer for studieåret 2015 - 2016:

Høstsemesteret 2015: mandag 10. august - tirsdag 22. desember

Vårsemesteret 2016: mandag 4. januar - fredag 17. juni.

All undervisning og eksamen/prøve (jf. eksamensforskriften) skal avholdes innenfor dette tidsrommet. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (29.01.2015)

Skriv ut artikkel print symbol