Undervisningsterminer for studieåret 2014 - 2015


Utdanningsutvalget har fastsatt følgende undervisningsterminer for studieåret 2013 - 2014:

2014 Høstsemesteret:  mandag 11. august - fredag 19. desember
2015 Vårsemesteret:  mandag 5. januar - fredag 19. juni

All undervisning og eksamen/prøve (jf. eksamensforskriften) skal avholdes innenfor dette tidsrommet. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.
 

 


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (07.01.2014)

Skriv ut artikkel print symbol