Undervisningsterminer for studieåret 2016 - 2017


Utdanningsutvalget (sak 35/15) har fastsatt følgende undervisningsterminer for studieåret 2016 - 2017:

Utdanningsutvalget fastsetter følgende undervisningsterminer for studieåret 2016 - 2017:

2016 Høstsemesteret: mandag 8. august - torsdag 22. desember

2017 Vårsemesteret: mandag 2. januar - fredag 23. juni.

All undervisning og eksamen/prøve (jf. eksamensforskriften) skal avholdes innenfor dette tidsrommet. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (10.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol