Møteplan fakultetsstyret

Vår 2017
13. juni (ekstraordinært møte)

Høst 2017
10. oktober
5. desember

Vår 2018
17. april
12. juni

Styremedlemmer 1.8.2017 - 31.7.2019

Faste medlemmer (vitenskapelige):
Jan Terje Kvaløy
Tormod Drengstig
Carita Augustsson
Jon Tømmerås Selvik

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. Aksel Hiorth
2. Bernt Sigve Aadnøy
3. Alejandro Escalona
4. Knut Jonas Espedal

Faste medlemmer (teknisk/administrative):
Hilde Carlsen Jonsbråten

Varamedlemmer i rekkefølge:
1. John Charles Grønli
2. Rebecca Adele Esaiassen

Faste eksterne medlemmer:
Kirsti Veggeland
Hans Tore Frydnes

Varamedlemmer:
Kristin Flornes
Kjell Eriksson


Mandat for fakultetsstyret
Reglement for fakultetsstyret
Referater og protokoller fra det tidligere Fakultetsrådet