Rutiner for utleie av rom


Interne brukere; studenter og ansatte, samt eksterne arrangører

For alle arrangement etter kl. 1600, i helger, ved store konferanser eller ved leie av Tjodhallen må det skrives kontrakter:

  • Timeplankontoret eller Driftsavdelingen sender kontrakt til arrangøren, og disse skal returnere denne til Driftsavdelingen til avtalt tid.
  • Det tillates ikke å spise eller drikke i auditoriene. Mat-/drikkeservering skal i utgangspunktet foregå i kantinene. Informasjon om dette må komme fram på kontrakten. Alt boss må fjernes etter arrangementet. Avtales med renholdsleder.
  • Alle eksterne brukere må betale for å leie UiS sine lokaler.
  • Minstepris for utleie er kr. 4000, for fire timer. Dobbel pris for over fire timer eller etter avtale. I tillegg kommer ekstra renholdsinnleie og evt. endring i oppsett av møbler.
  • Tjodhallen har egne priser for leie. Ta kontakt for mer informasjon.

Sist oppdatert av Ragnhild Scheen (19.12.2016)

Skriv ut artikkel print symbol