Oppmøteregistrering


Ny applikasjon for oppmøteregistrering kan tas i bruk for alle emner som ønsker det.

Oppmøteregistrering på undervisning utvikles som en modul i ny versjon av Fagpersonweb. FS- kontoret testetut applikasjonen høsten 2015, og applikasjonen er nå klar til bruk.

Funksjonen skal gjøre det enklere for emner som har obligatorisk tilstedeværelse å registrere oppmøte. Man kan ta i bruk nettbrett eller annet utstyr som har nettilkobling og logge seg inn på oppmøteregistreringen. Her kommer emnene til faglærer opp og man kan enkelt trykke seg inn på det aktuelle emnet og enten manuelt huke av studenter som møter til forelesning den aktuelle dagen, eller ta i bruk en skanner slik at studentene selv kan registrere seg ved å skanne studentkortet sitt. 

Foreleseren har dermed ved forelesningens slutt en liste som viser studenter (med bilde) som har møtt og ikke møtt. Den elektroniske registreringen gjør det enklere å ha oversikt over studentenes fremmøte og gjør registreringen i FS enklere, da dette blir direkte overført til FS.

Her kan du logge deg på: https://fsweb.no/oppmote/login.jsf?inst=fsuis

Har du spørsmål? Kontakt fs-hjelp@uis.no eller ring 31083


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (10.03.2016)

Skriv ut artikkel print symbol