Hvem er Parat UiS?


Parat har representanter på alle fakultet og stabsavdelinger ved UiS

Her finner du kontaktinformasjon til din nærmeste tillitsvalgte i Parat-UiS

Plasstillitsvalgte:

Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet:
Inger Hetland, telefon 5183 2798
 
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora:
Eva Gjein, vara / f.t. plasstillitsvalgt, telefon 5183 2910

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:
Nina Nesheim, plasstillitsvalgt, 5183 1581
Kari Riste,  vara, telefon 5183 1535

Arkeologisk Museum:
Bodil Svendsen, vara / f. t.plasstillitsvalgt, telefon 5183 2608

Fellestjenester:
Nils-Arne Midtun, telefon 5183 1076

Hovedtillitsvalgte for Parat-UiS
Knut Sommerseth Lie, leder (HV), telefon 5183  1565
Espen von Osten Skjoldal, nestleder (AØV), telefon 5183 3090


Link til Parat sentralt sine hjemmesider: www.parat.com


Sist oppdatert av Knut Sommerseth Lie (21.03.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Hovedtillitsvalgt Parat - UiS

Leder: Monika Hermanns
E-post: monika.hermanns@uis.no
telefon: 518 31 712
 

Hovedtillitsvalgt Parat - UiS

Leder: Monika Hermanns
E-post: monika.hermanns@uis.no
telefon: 518 31 712