Internasjonale utdanningsprosjekter og nettverksarbeid


UiS deltar i og koordinerer en rekke forskjellige internasjonale utdanningsprosjekter. Team 1 har ansvaret for å yte råd og oppfølging til disse.

Prosjekter innen høyere utdanning kan springe ut av mange ulike samarbeidsformer, enten mellom bilaterale eller multilaterale avtaler eller nettverk, eller gjennom utdanningsprogrammer med ulike satsningsområder. Her gjør vi tilgjengelig en del verktøy for internt bruk i forbindelse med prosjekt- og nettverksarbeid.


Prosjektarbeid

 


Nettverksarbeid


Sist oppdatert av (01.06.2011)

Skriv ut artikkel print symbol