Utlysning TN: 1 mill til utdanningsprosjekt


Fakultetet lyser ut 1 mill til undervisningsprosjekt - søknadsfrist 1. mars 2018.

Fakultetet satser på utdanningskvalitet. I løpet av 2018/2019 skal UiS innføre merittering av utdanningsfaglig kompetanse. Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø ved TN lyser ut inntil 1 mill i prosjektmidler til styrking av undervisningskvaliteten ved TN.

Overordnede føringer for prosjektene

 • Nye undervisnings- og læringsformer
  Prosjektene skal bidra til «innovasjon og utviklingsarbeid i utdanningene og at nye undervisnings- og læringsformer prøves ut og innføres».
   
 • Prosjektene skal bidra til økt kvalitet i studieprogram
  Alle prosjekt må forholde seg til minst ett emne/program. Det kan søkes om midler til prosjekt som det er mulig å prøve ut innenfor eksisterende emne-/programbeskrivelser og til prosjekt som vil planlegge og utvikle nye emner/program.
   
 • Prosjektene bør involvere studenter i planlegging og gjennomføring

Prosjektkategorier

 • Såkornmidler – prosjektstøtte inntil 100.000.
  Prosjekter i kategorien såkornmidler er tiltak av mindre omfang som skal forbedre undervisning og veiledning, og utvikling av prosjekter som kan lede an til større satsninger.
  Søknadsskjema
  Prosjektperiode: inntil 8 mnd
   
 • Utviklingsmidler – prosjektstøtte inntil 300.000.
  Utviklingsmidler gis til prosjekt av et visst omfang, der formålet er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner.
  Søknadsskjema
  Prosjektperiode inntil: 18 mnd

Det oppfordres til samarbeid med relevante samarbeidspartnere, internt eller eksternt. 

Krav
Alle søknader må godkjennes av instituttleder før de sendes inn.

Prosjekter som får støtte skal dokumentere og dele sine erfaringer og resultater slik at kunnskapen spres.

Strategiske utdanningsmidler
Fakultetet har besluttet å lyse ut inntil 1 mill til strategiske/innovative utdanningsprosjekt hvert år i tre år framover. Arbeidsgruppa for undervisningskvalitet og læringsmiljø er sekretariat for søknadsprosess og ansvarlig for oppfølging av prosjektene. Arbeidsgruppa har mandat til å prioritere og fordele midler. Se hvilke prosjekt som fikk støtte i 2017

Spørsmål
Eventuelle spørsmål kan rettes til Lena Forgaard på telefon 51 83 42 58 eller e-post: lena.forgaard@uis.no


Sist oppdatert av Mari Løvås (10.01.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Arbeidsgruppens medlemmer
 • Helge Bøvik Larsen (fungerende prodekan utdanning TN)
 • Bjørn Henrik Auestad (instituttleder IMF)
 • Hirpa Gelgele Lemu (professor, IMBM)
 • Miriam Emilie Choi-Natvig (Universitetsbiblioteket)
 • Vegard Moen (Uniped)
 • Helene Gram (NettOp) 
 • Marius Tjessem (studentrepresentant)
 • Ingeborg Nymoen / Lena Forgaard (sekretariat, TN)