• UiS logo

  Implementering av ny organisering i rute

  (17.11.2017) Implementeringen av overordnet administrativ organisering og intern faglig organisering og ledelse pågår for fullt frem mot nyttår, og stadig flere brikker faller på plass. Den nye organiseringen skal være på plass fra 1. januar 2018.

   
 • Vegg i AR-hus

  Innplassering i stilling ved omorganisering

  (17.11.2017) Fullstendig bemanningsplan og stillingsbeskrivelser for faste stillinger ved fakultetsadministrasjonene, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og HR-avdelingen fra 1.1.2018 er nå vedtatt av universitetsdirektøren.

   
 • Vegg i AR-hus

  Omorganisering av administrativ støttefunksjon

  (09.11.2017) Forslag til bemanningsplan og stillingsbeskrivelser ved omorganisering av den administrative støttefunksjonen fra 1.1.2018 er nå klar til drøfting i sentralt hovedavtaleutvalg.

   
 • universitetsdirektør Ole Ringdal

  God fremdrift i OU-prosessen

  (03.10.2017) Universitetsdirektøren er godt fornøyd med status for de ulike organisasjonsutviklingstiltakene. Masterplan for implementering av OU-prosessen viser at forberedelsene til ny faglig og administrativ organisering fra 1. januar 2018 er i rute.

   
 • Vegg i Arne Rettedals hus

  Kontorsjefer ved omorganisering

  (28.09.2017) Som følge av styrets vedtak om organisering av den administrative virksomheten fra 1.1.2018 er det nå foretatt innplassering av ledere i stilling som kontorsjef ved fakultetsadministrasjonene dedikert til institutt/senter.

   
 • Vegg Arne Rettedals hus

  Fakultetsdirektører ved omorganisering

  (08.09.2017) Som følge av styrets vedtak om omorganisering og etablering av tre nye fakultet er det nå foretatt innplassering av ledere i stilling som fakultetsdirektør.

   
 • Illustrasjonsfoto campus

  Forslag til administrativ organisering ferdig

  (03.05.2017) Arbeidsgruppen for administrativ organisering sluttførte sist uke forslaget til fremtidig administrativ organisering. UiS-styret behandler saken 8.juni.

   
 • Flyfoto av universitetsområdet.

  Høringsuttalelser til framtidig administrativ organisering

  (10.04.2017) Her kan du lese høringsuttalelsene til framtidig administrativ organisering.

   
 • Illstrasjonsfoto: Campus

  Høringsnotat om administrativ organisering ved UiS

  (23.03.2017) Høringsnotatet for administrativ organisering er nå sendt på høring, med frist 5.april.

   
 • Illustrasjonsfoto fra campus

  Innspill til framtidig administrativ organisering

  (07.03.2017) Arbeidsgruppen for fremtidig administrativ organisering har fått innspill fra fagmiljøer, fagområder og enkeltpersoner til hvordan de kan videreutvikle løsninger for den administrative organiseringen. Her kan du lese innspillene

   
 
« Forrige     1 | 2 | 3 | 4     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 31 artikler
 
Masterplan

Masterplanen synliggjør status for de ulike delprosjektene i OU-prosessen.

Status pr 17.11.2017

Status pr 6.10.2017

Status pr 1.10.2017