EU-pris til UiS


Utdanningsprosjektet Learning Migration, som ble ledet ved Universitetet i Stavanger, er blant vinnerne av EUs priser for livslang læring.

ved Universitetet i Stavanger har koordinert prosjektet, som pågikk fra 2005-2008. I Learning Migration ble det etablert et nettbasert rammeverk for effektivt samarbeid mellom ulike typer institusjoner innenfor feltet migrasjon og interkulturelle relasjoner. Nettverket besto av 170 partnerinstitusjoner i 19 land, og var dermed det største nettverket innen Comenius-programmet, ett av EUs fire program for livslang læring.

The 2010 European Awards for Lifelong Learning ble delt ut på et europeisk utdanningstoppmøte i Barcelona onsdag 19. mai. Også fem andre EU-finansierte utdanningsprosjekter med sikte på å fremme sosial inkludering ble hedret.

Varige resultater
Daatland var selv tilstede og mottok prisen.

- Dette er en fin anerkjennelse for partnerskapet vårt. Sammen har vi arrangert konferanser og møter og laget rammeverk for at partnerne kunne etablere egne prosjekter, i tråd med EUs intensjoner. I Learning Migration har vi lykkes med å skape varige resultater, fastslår Daatland.

Viktig samspill
Et felles utgangspunkt blant partnerne var at innvandrerbarns utfordringer i skolen best kan løses gjennom et samspill mellom lokale skoler, lærerutdanninger, utdanningsmyndigheter og forskere.

- Utdanning er et viktig redskap for å løse Europas utfordringer knyttet til innvandring og migrasjon. Utviklingen på dette området har ikke kommet like langt i alle land, men temaet står høyt på dagsordenen når landene møtes i EU-parlamentet, forsikrer Daatland.

Nytt prosjekt
Han er nå i gang med prosjektet Nightingale, som også skal omhandle spørsmål rundt innvandring og migrasjon. Dette skal etter planen pågå i perioden 2014-2020.

- Her skal studentmentorer innarbeides i arbeidet. Vi vil også jobbe for å oppnå et tettere samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv, og sikre utdanning på tvers av aldersgrupper, opplyser han.
 


Sist oppdatert av (26.05.2010)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Dan D. Daatland med pokalen
Dan D. Daatland er førsteamanuensis ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS. Her med stutuetten han fikk overrakt under prisutdelingen i Barcelona.

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER