Jakter på unge musikktalenter


Kjenner du noen lovende tenåringsmusikere? Søknadsfristen for å bli med i Talentutviklingsprogrammet er 15. mars.

Institutt for musikk og dans (IMD) ved Universitetet i Stavanger er koordinator for Rogaland i dette nasjonale prosjektet. Mange av de tidligere vinnerne har vært fra Rogaland og senere gjort seg bemerket internasjonalt. Nåværende medlem Laurens Weinhold ( fiolin, 14 år) kom nettopp tilbake fra konsertoppdrag i Chicago. Åtte andre unge musikere fra Rogaland er for tiden medlemmer i programmet.
TUP har også vist seg å være en inngangsport til studier ved Institutt for musikk og dans i Stavanger. Fire tidligere vinnere er i dag studenter ved IMD.

Helhetlig tilbud
Talentutviklingsprogrammet unge musikere (TUP) er et tilbud for talentfulle ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år. Programmet skal sikre best mulig ivaretakelse av spesielt talentfulle ungdommer i aldersgruppen 13 til 19 år. Undervisningstilbudet skal gis i et samarbeid med elevens kultur- og musikkskole eller videregående skole (MDD), eller privatlærer.
Det er en forutsetning at elevens faste lærer er innstilt på opplegget og villig til å samarbeide med den læreren eleven får i talentutviklingsprogrammet, slik at eleven får et samordnet, helhetlig tilbud.
Programmet inneholder individuell undervisning på elevens instrument, klasseundervisning, teori- og gehørundervisning i gruppe og kammermusikk.

Opptaksprøve
Opptak til programmet skjer etter opptaksprøve. Undervisningen er gratis, men eleven må selv betale nødvendig reise- og eventuelle oppholdsutgifter for å delta. Elever med ekstra store reiseutgifter kan etter søknad få refundert deler av utgiftene.
Søkning skjer gjennom elevens kultur- og musikkskole/videregående skole eller privatlærer. Opptak skjer en gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars. Opptaksprøver gjennomføres 13. mai.

Last ned søknadsskjema her (pdf - 22,3 kb)

Mer informasjon på Unge Musikeres hjemmeside


Sist oppdatert av (14.02.2011)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av den unge fiolinisten Laurens Weinhold
Prisbelønte Tormund Blikra Vea er en av Rogalands mest talentfulle unge gitarister. Snart går fristen ut for å søke om å bli med i Talentutviklingsprogrammet unge musikere (TUP).

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER